Disciplinárna komisia
PP-DK-2018/2019-0033
ÚS DK 31.10.2018 - iné disc.previnenia
- U 129 FK Vrbov (7.liga), FK Jánovce (7.liga) - DK na základe podnetu ŠTK ukladá DS - finančnú pokutu 7 € za opakované zapríčinenie oneskorených začiatkov stretnutí podľa RS, čl.18.8
Rozhodnutie: PP-DK-2018/2019-0033
Dátum zaevidovania: 31.10.2018 21:38
Dátum vyriešenia: 31.10.2018 21:39
Stav: Vyriešené
POKUTY