Disciplinárna komisia
PP-DK-2018/2019-0034
ÚS DK 7.11.2018
Disciplinárna sankcia po 5 x ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie: - U 130 Igor Šimko 1142593 (V.Slavkov 6.liga) – od 05.11.2018 + 10 € Vylúčenie po 2xŽK - nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/3 DP na 1 súťažné stretnutie: - U 131 Vladimír Knižka 1270453 (Vernár 7.liga) od 05.11.2018 + 10€ Vylúčenie po ČK: - U 132 Peter Minárik 1030904 (Mlynčeky 7.liga) - vylúčený za HNS /telesné napadnutie na HP – napadnutie súpera/ podľa čl. 49/1a,2a DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 2 stretnutia od 05.11.2018 + 10 € - U 133 Jozef Zummer 1134660 (Hozelec 7.liga) - vylúčený za HNS /telesné napadnutie na HP – napadnutie súpera/ podľa čl. 49/1a,2a DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 2 stretnutia od 05.11.2018 + 10 € - U 134 Matúš Sičar 1275340 (Sp.Hanušovce 7.liga) - vylúčený za HNS /telesné napadnutie na HP – sotenie súpera nadmernou silou/ podľa čl. 49/1a,2a DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 2 stretnutia od 05.11.2018 + 10 € - U 135 Štefan Richvalský 1244740 (Jánovce 7.liga) - vylúčený za HNS /telesné napadnutie na HP – sotenie súpera nadmernou silou/ podľa čl. 49/1a,2a DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 2 stretnutia od 05.11.2018 + 10 € - U 136 Miloš Zakopian 1254003 (Vrbov 7.liga) – vylúčený po 2xŽK a za HNS /urážka R/ podľa čl.37/3 a 48/1a,2a DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 4 stretnutia od 05.11.2018 + 10€ - U 137 Ľubomír Diabelko 1150533 (Lučivná 7.liga) – vylúčený za HNS /urážka R/ podľa čl.48/1c,2b DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 4 týždne od 05.11.2018 s prerušením do jarnej časti /do 22.04.2019/ + 10€ - U 138 Rudolf Šavel 1137179 (Sp.Štiavnik 7.liga) – DK na základe zápisu o stretnutí (HNS – svojvoľné opustenie HP) podľa čl.46/1e,2 DP ukladá DS - nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 2 stretnutia od 05.11.2018 + 10 €
Rozhodnutie: PP-DK-2018/2019-0034
Dátum zaevidovania: 20.11.2018 14:55
Dátum vyriešenia: 04.04.2019 15:55
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Igor Šimko 10 EUR 20.11.2018 14:57
Vladimír Knižka 10 EUR 20.11.2018 14:57
Peter Minarik 10 EUR 20.11.2018 14:58
Jozef Zummer 10 EUR 20.11.2018 14:58
Matúš Sičar 10 EUR 20.11.2018 14:59
Štefan Richvalský 10 EUR 20.11.2018 15:00
Miloš Zakopian 10 EUR 20.11.2018 15:01
Ľubomír Diabelko 10 EUR 20.11.2018 15:01
Rudolf Šavel 10 EUR 20.11.2018 15:02