Disciplinárna komisia
PP-DK-2018/2019-0054
Podmienečné upustenie od zvyšku DS
- U 215 Marko Hudaček (Vrbov 7.liga) – DK berie na vedomie žiadosť o odpustenie od výkonu zvyšku DS a rozhodla, že podľa čl.41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS (1 súťažné stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 15.08.2019 + 10€
Rozhodnutie: PP-DK-2018/2019-0054
Dátum zaevidovania: 16.05.2019 10:08
Dátum vyriešenia: 16.05.2019 10:12
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Marko Hudaček 10 EUR 16.05.2019 10:10