Disciplinárna komisia
PP-DK-2018/2019-0057
pokuta Stráže - video
- U 219 - ŠK Zemedar Poprad – Stráže – DK na základe správy KR trestá fin. pokutou 200 € za dodanie neúplného videozáznamu zo stretnutia Stráže – Sp.Hrhov podľa čl. 8.15/b) – poplatok 10 €
Rozhodnutie: PP-DK-2018/2019-0057
Klub: ŠK Zemedar Poprad - Stráže
Dátum zaevidovania: 22.05.2019 12:11
Dátum vyriešenia: 22.05.2019 12:12
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 22.05.2019 12:12
POKUTY