Odvolacia komisia
PP-OK-2018/2019-0001
ŽIadosť o odpustenie zvyšku trestu
- U 044 Marián Harakaly 1223381 (V.Slavkov 6.liga) – DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku DS a rozhodla, že podľa čl.41/1 DP žiadosť zamieta +10€
Rozhodnutie: PP-OK-2018/2019-0001
Dátum zaevidovania: 07.09.2018 14:51
Dátum vyriešenia: 07.09.2018 14:51
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Marián Harakaly 10 EUR 07.09.2018 14:51