Odvolacia komisia
PP-OK-2018/2019-0002
Odvolanie - Matucha Rastislav (V.Slavkov)
Odvolacia komisia po oboznámení sa s predloženými dokladmi a materiálmi v súlade s čl. 85, bod 2.d Disciplinárneho poriadku SFZ ruší napadnuté rozhodnutie DK zo dňa 22.08.2018 a vracia vec disciplinárnej komisii na nové konanie a rozhodnutie. Odvolacia komisia svoje rozhodnutie odôvodňuje: a) vzhliadnutie videozáznamu nepotvrdilo tvrdenie hráča Rastislava Matuchu v svojom odvolaní, že sa snažil zrážke s domácim brankárom vyhnúť, b) vzhľadom k veku hráča Rastislava Matuchu (21 rokov) jeho oficiálny profil hráča ho eviduje ako nedisciplinovaného, často vylučovaného a napomínaného hráča (4 x ČK, 13 x ŽK). Na základe uvedeného Odvolacia komisia vzhľadom k závažnosti priestupku ako aj častému napomínaniu a vylučovaniu hráča Rastislava Matuchu v jeho doterajšej hráčskej činnosti žiada jeho potrestanie v hornej polovici sadzby disciplinárnej sankcie podľa čl. 49 písm. 2.c. – poplatok 50 €
Rozhodnutie: PP-OK-2018/2019-0002
Klub: OFK Veľký Slavkov
Dátum zaevidovania: 14.09.2018 13:44
Dátum vyriešenia: 14.09.2018 13:44
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Rastislav Matucha 50 EUR 14.09.2018 13:44