Komisia rozhodcov
PP-KR-2017/2018-0006
Námietka Sp.Belá B
- KR berie na vedomie námietku MŠK Sp.Belá B. KR námietku neprejednala, nakoľko nespĺňala náležitosti podľa RS PFZ. Popl 10 €
Rozhodnutie: PP-KR-2017/2018-0006
Klub: MŠK Slavoj Spišská Belá
Dátum zaevidovania: 14.09.2017 19:55
Dátum vyriešenia: 14.09.2017 19:55
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 14.09.2017 19:55