Komisia rozhodcov
PP-KR-2017/2018-0007
Pochvala na výkon R od FK Výborná
- KR berie na vedomie pochvalu od FK Výborná na výkon rozhodcov v stretnutí 7.ligy Vrbov – Výborná
Rozhodnutie: PP-KR-2017/2018-0007
Klub: TJ FO Výborná
Dátum zaevidovania: 28.09.2017 20:31
Dátum vyriešenia: 28.09.2017 20:31
Stav: Vyriešené