Komisia rozhodcov
PP-KR-2017/2018-0009
Pochvala na výkon R
- KR berie na vedomie pochvalu od FK Vlková na výkon rozhodcov v stretnutí Vlková – Vernár
Rozhodnutie: PP-KR-2017/2018-0009
Klub: FO Vlková
Dátum zaevidovania: 20.10.2017 20:32
Dátum vyriešenia: 20.10.2017 20:32
Stav: Vyriešené