Komisia rozhodcov
PP-KR-2017/2018-0011
Podnet na KR - vzhliadnutie videozáznamu L.Teplička
- KR na základe podnetu FK L.Teplička vzhliadla videozáznam zo stretnutia 6.ligy 12.kolo Vikartovce – L.Teplička. KR konštatuje, že v namietanej situácii AR postupoval v zmysle pravidiel futbalu. Takýto neúmyselný kontakt „lopta – ruka“ vykonaný z bezprostrednej blízkosti sa nepovažuje v zmysle PF za zakázanú hru rukou. Poplatok 40 € bude klubu započítaný do mesačnej zbernej faktúry.
Rozhodnutie: PP-KR-2017/2018-0011
Klub: TJ Tatran Liptovská Teplička
Dátum zaevidovania: 27.10.2017 20:57
Dátum vyriešenia: 27.10.2017 20:58
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
40 EUR 27.10.2017 20:57