Komisia rozhodcov
PP-KR-2018/2019-0001
Vetácia FO Výborná
KR berie na vedomie vetáciu FO Výborná
Rozhodnutie: PP-KR-2018/2019-0001
Klub: TJ FO Výborná
Dátum zaevidovania: 01.08.2018 21:31
Dátum vyriešenia: 01.08.2018 21:32
Stav: Vyriešené