Komisia rozhodcov
PP-KR-2018/2019-0016
Pochvala na výkon R
- KR berie na vedomie pochvalu od FK Bijacovce na výkon R Zacher, Koč, Kočiš v stretnutí 7.ligy Sp.Hanušovce – Bijacovce
Rozhodnutie: PP-KR-2018/2019-0016
Klub: FK Bijacovce
Dátum zaevidovania: 07.10.2018 08:24
Dátum vyriešenia: 07.10.2018 08:25
Stav: Vyriešené