Komisia rozhodcov
PP-KR-2018/2019-0018
Nenastúpenia - odmeny delegovaných osôb
Odmeny deleg. osôb Bijacovce - Výborná -nenastúpenie 2 deleg.osoby spolu 34 € (RS 7/i)
Rozhodnutie: PP-KR-2018/2019-0018
Dátum zaevidovania: 29.10.2018 18:24
Dátum vyriešenia: 29.10.2018 18:25
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
34 EUR 29.10.2018 18:24