Komisia rozhodcov
PP-KR-2018/2019-0021
Pochvala na výkon R
- KR berie na vedomie pochvalu od FK Bijacovce na výkon rozhodcov v stretnutí Bijacovce - Kurimany
Rozhodnutie: PP-KR-2018/2019-0021
Klub: FK Bijacovce
Dátum zaevidovania: 25.04.2019 10:04
Dátum vyriešenia: 25.04.2019 10:04
Stav: Vyriešené