Komisia rozhodcov
PP-KR-2018/2019-0023
Pochvala na výkon R
- KR berie na vedomie pochvalu od ŠK Štrba na výkon rozhodcov v stretnutí L.Teplička – Štrba
Rozhodnutie: PP-KR-2018/2019-0023
Klub: ŠK Štrba
Dátum zaevidovania: 16.05.2019 09:38
Dátum vyriešenia: 16.05.2019 09:38
Stav: Vyriešené