Komisia rozhodcov
PP-KR-2018/2019-0024
Podnet na KR - Sp.Hrhov
- KR na základe podnetu FK Spišský Hrhov vzhliadla videozáznam zo stretnutia Stráže – Sp.Hrhov a konštatuje, že situácia, ktorá bola predmetom podania, sa na videozázname nenachádza (neúplný videozáznam). KR na základe uvedeného prípad odstupuje DK – Sp.Hrhov bez poplatku
Rozhodnutie: PP-KR-2018/2019-0024
Klub: FK 49 Spišský Hrhov
Dátum zaevidovania: 16.05.2019 09:39
Dátum vyriešenia: 16.05.2019 09:39
Stav: Vyriešené