Blíži sa koniec termínu prestupu bez obmedzenia
25.01.2018, Anna Chmurová

Blíži sa koniec termínu prestupu bez obmedzenia

Už len týždeň na zadávanie prestupov bez obmedzenia ( po starom prestup) a zo zahraničia.

Termín žiadania prestupov bez obmedzenia je možné už len týždeň a to do 31.januára do polnoci.

RaPP čl.19 bod 2 c,d ) hovorí :
Žiadosť o prestup amatéra sa podáva v registračných obdobiach :
c) od 01.01. do 31.01. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie bez obmedzenia – po starom prestup).
d) od 01.01. do 31.03. kalendárneho roka (zimné registračné obdobie s obmedzením- po starom hosťovanie).

Pri prestupe bez obmedzenia znamená, že nový klub musí vyžiadať hráča cez ISSF a tento hráč to musí schváliť najneskôr do 31.1.2018 do 23:59:59 hod.

Termín žiadosti o prestup zo zahraničia je totožný a to do 31.1.2018. Takýto prestup je možný len v papierovej forme a musí byť zaslaný na Matriku SFZ najneskôr do 31.1.2018

Prestup s obmedzením t.j. so súhlasom materského klubu je možný až do 31.3.2018, s tým, že je potrebný súhlas hráča a súhlas materského klubu najneskôr do 31.3. do 23,59,59 hod. a je možné zadať dĺžku hosťovania do 30.6.2018 (žiadny iný termín).

Prečítané: 797x