AKTUALIZOVANÉ doplnenie štatutára do registra MNO

16.05.2019, Anna Chmurová

Týmto si dovoľujeme upozorniť futbalové kluby na povinnosť doplniť do novovzniknutého registra mimovládnych neziskovýh organizácii (MNO) údaje o štatutárovi/och  klubu v termíne do 30.6.2019. V prípade, ak si kluby túto povinnosť nesplnia, nebudú im môcť byť od 1.7.2019 poskytované akékoľvek verejné prostriedky zo štátneho rozpočtu - zo strany SFZ budú mať pozastavenú možnosť čerpať kredity pridelené v rámci rozdelenia príspevku na nákup cez predajný poržál futbalnet.shop až do splenenia tejto povinnosti.

! ! ! "Formulár oznámenia-štatutár klubu-register MNO" už je  dostupný v ISSF v záložke Dokumenty. Najskôr je ale potrebné cez v elektronickú podateľňu - "Register MNO pridanie štatuára" vyplniť všetky potrebné údaje, ktoré sa následne "natiahnu" do tlačiva v dokumentoch. Tlačivo z dokumentov je potrebné následne vytlačiť, podpísať, PODPIS ÚRADNE OVERIŤ a spolu s prílohou zápisnice zo zasadnutia orgánu (ak dopĺňate len zmenu štatutára) zaslať na adresu uvedenú na tlačive.

Všetky bližšie informácie nájdete v dokumente nižšie 

[doc]Doplnenie štatutárneho orgánu do registra mimovládnych neziskovýh organizácii MNO.pdf
Prečítané: 38x