ÚRADNÁ SPRÁVA PFZ, 09.08.2018

08.08.2018, Anna Chmurová
zo zasadnutia odborných komisií dňa 08.08.2018

ÚRADNÁ SPRÁVA PFZ zo zasadnutia dňa 08.08.2018


1. Sekretariát PFZ:
- oznamuje klubom, že splatnosť mesačnej zbernej faktúry za mesiac júl je 13.8.2018

- oznamuje klubom, že od súť.ročníka 2018/2019 budú náklady za rozhodcov klubom započítavané do mesačnej zbernej faktúry každý mesiac.

- upozorňuje kluby na vygenerovanie členských poplatkov  za hráčov a taktiež za klub pre nový súť.ročník.

- oznamuje klubom, že poplatok za vedenie miezd RaDZ, ktorý bol vedený v minulých súť.ročníkoch v zálohových faktúrach, bol započítaný klubom do júlovej mesačnej zbernej faktúry.

- oznamuje záujemcom o získanie licencie trénera Grasroots „C“ (noví záujemcovia), že všetky podrobné informácie nájdete v článku: http://podtatransky-futbalovy-zvaz.futbalnet.sk/spravy/nove-skolenia-trenerov-grassroots-c

- oznamuje záujemcom o predĺženie trénerskych licencií „C“ a „B“, že všetky podrobné informácie nájdete v článku: http://podtatransky-futbalovy-zvaz.futbalnet.sk/spravy/predlzovanie-trenerskych-licencii-uefa-b-a-uefa-grassroots-c

2. Správa ŠTK:
- ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 2. kola 4. ligy dorastu U19 Toporec – Sp.Štiavnik 17.08.2018 o 17:00 hod. – vzájomná dohoda. Sp.Štiavnik poplatok 5€.

- ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 1. kola 8. ligy Dravce – Matiašovce v opačnom poradí, t. j. v jesennej časti Matiašovce - Dravce 19.08.2018 o 12:00 hod. a v jarnej časti Dravce – Matiašovce. Vzájomná dohoda. Matiašovce poplatok 10€.

- ŠTK dáva do pozornosti DK FK  Hozelec pre nedoručenie (nenatáčanie) videozáznamu zo stretnutia Hozelec - Mlynčeky

- ŠTK žiada kluby prípraviek o nahlásenie termínov turnajov.

Turnaje U11:

sk. „D“ Kurimany – 18.08.2018 o 10:00. Zraz účastníkov (Kurimany, Hozelec, Jánovce, Sp.Štiavnik) 18.08.2018 o 9:30 na ihrisku v Kurimanoch,

sk. „E“ Veľká Lomnica – 29.08.2018 o 10:00. Zraz účastníkov (Veľká Lomnica, FAM Poprad, Vlková, Vlkovce) 29.08.2018 o 9:30 na ihrisku vo Veľkej Lomnici.

3. Správa DK:

Vylúčenie po ČK:

- U 008 Miloš Zakopian 1254003 (Vrbov 7.liga)  vylúčený za HNS (urážka R) podľa čl. 48/1c,2b DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na časové obdobie 5 týždňov od 6.8.2018 do 17.9.2018 + 10 €

- U 009 Marián Harakaly 1223381 (V.Slavkov 6.liga)  vylúčený za HNS (zmarenie vyloženej gólovej príležitosti a urážku R) podľa čl. 46/1b,2, čl.48/1c,2b  DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na časové obdobie 7 týždňov od 6.8.2018 do 1.10.2018 + 10 €  /vrátane pohárových stretnutí/

Iné disciplinárne previnenie:

- 010 FK Hozelec  (7.liga) – DK na základe podnetu ŠTK ukladá DS – pokarhanie za nedodržanie čl. 6g rozpisu súťaže, podľa čl.11 DP  + 10€

3. Správa KR:
- KR oznamuje rozhodcom (Bjalončík, Demeter, Hrušovský, Koč, Korub, Maličký B., Matejka, Melničuk, Peterik, Petrila, Zacer, Guballa), že preukazy si je potrebné vyzdvihnúť na sekretariáte PFZ do 12.8.2018

 

 

Prečítané: 437x