ÚRADNÁ SPRÁVA PFZ, 1.11.2018

01.11.2018, Anna Chmurová
zo zasadnutia odborných komisií dňa 31.10.2018

  1. Sekretariát PFZ:
- oznamuje, že v rámci podpory programu talentovanej mládeže organizuje PFZ tréningový zraz pre talentovaných futbalistov v kategórii žiakov U12 – U15. Viac informácii TU
- sekretariát upozorňuje všetky futbalové kluby v pôsobnosti PFZ, aby do 30.11.2018 vyčerpali kredity za mládežnícke družstvá na stránke https://futbalnet.shop Nevyčerpané dotácie klubov: Sp. Teplica, Hôrka, Batizovce, L. Teplička, PP-Stráže, Šuňava, FAM PP, Mlynčeky, Huncovce, Štrba, Hozelec, Vrbov, Vlková, Podhorany, Vikartovce, Lučivná, Dravce, V.Lomnica, Sp.Podhradie, Kežmarok, Levoča, V. Tatry, Sp. Belá

- oznamuje klubom 6.ligy, že slávnostné vyhlásenie Jedenástky roka 2018 sa uskutoční dňa 15.12.2018 v zariadení Agro V.Lomnica so začiatkom o 17:30 hod.

 2. SPRÁVA ŠTK:

-ŠTK odstupuje DK FK Vrbov a Jánovce.

-ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 7.11.2018 o 15:00 hod. štatutára OFK Batizovce

3. SPRÁVA DK:

 Disciplinárna sankcia po 5 x ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie:

- U 121 Dalibor Čáni 1160674 (Batizovce 6.liga) – od 29.10.2018 + 10 €

- U 122 Jozef Dzurňák 1241662 (Sp.Hrhov 6.liga) – od 29.10.2018 + 10 €

- U 123 Erik Mlynarčík 1351544 (Kurimany 7.liga) – od 29.10.2018 + 10 €

Vylúčenie po ČK:

- U124 Mário Zastko 1260720 (Slov.Ves 7.liga) - vylúčený za HNS /telesné napadnutie na HP – kopnutie súpera/ podľa čl. 49/1b,2b  DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 3 týždne od 29.10.2018 s prerušením do jarnej časti (do 8.4.2019) + 10 €

- U 125 Marián Harakaly 1223381 (V.Slavkov 6.liga) – vylúčený za HNS /urážka súpera/ podľa čl.47/1a,2a DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 3 stretnutia od 29.10.2018 s prerušením do jarnej časti + 10 €

- U 126 Juraj Príhoda 1302686 (Hozelec 7.liga) – vylúčený za HNS /urážka súpera/ podľa čl.47/1a,2a DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 2 stretnutia od 29.10.2018 s prerušením do jarnej časti + 10 €

-U 127 Ján Levocký 1049768 (Batizovce 6.liga) – DK na základe správy delegáta stretnutia (HNS – urážka AR a pokus o telesné napadnutie AR) podľa čl.48/1c,2b DP ukladá DS - nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 5 týždňov od 29.10.2018 s prerušením do jarnej časti (do 22.4.2019) + 10 €

Podmienečné upustenie od zvyšku DS

- U 128Juraj Beck 1204910 (Huncovce 6.liga) – DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku DS a rozhodla, že podľa čl.41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS (1 súťažné stretnutie) a určuje skúšobnú dobu 3 mesiace s prerušením do jarnej časti (do 17.6.2019 +10 €

Iné disciplinárne previnenie:

- U 129 FK Vrbov (7.liga), FK Jánovce (7.liga) - DK na základe podnetu ŠTK ukladá DS - finančnú pokutu 7 € za opakované zapríčinenie oneskorených začiatkov stretnutí podľa RS, čl.18.8

4. SPRÁVA KR:

- KR berie na vedomie pochvalu od FK Huncovce na výkon R: Klimek, Koč, Kočiš v stretnutí Sp.Belá B - Huncovce

Prečítané: 436x