ÚRADNÁ SPRÁVA PFZ, 10.5.2018

09.05.2018, Anna Chmurová
zo zasadnutia odborných komisií dňa 9.5.2018

1. SEKRETARIÁT PFZ:
- oznamuje záujemcom o získanie licencie trénera Grasroots „C“ (noví záujemcovia), že všetky podrobné informácie nájdete v článku: http://podtatransky-futbalovy-zvaz.futbalnet.sk/spravy/nove-skolenia-trenerov-grassroots-c
- oznamuje záujemcom o predĺženie trénerskych licencií „C“ a „B“, že všetky podrobné informácie nájdete v článku: http://podtatransky-futbalovy-zvaz.futbalnet.sk/spravy/predlzovanie-trenerskych-licencii-uefa-b-a-uefa-grassroots-c


2. SPRÁVA ŠTK:

- ŠTK nariaďuje odohrať finále pohára PFZ Šuňava – Spišská Teplica dňa 23.05.2018 o 17:00 hod. v NTC Poprad. Zároveň predvoláva štatutárov uvedených klubov na pracovné stretnutie dňa 16.5.2018 o 15:00 hod. v sídle PFZ Poprad.

- ŠTK kontumuje stretnutie  15. kola 6. Ligy Vikartovce – Hozelec pre neoprávnený štart hráča  Nikolas Rakóci 1269740 po  5xŽK. Výsledok 6:0 dosiahnutý na HP ostáva v platnosti. Prípad odstupuje DK.

- ŠTK dáva do pozornosti DK: Huncovce – dorast,  Sp. Hrhov-6.liga

Turnaj prípraviek U11:

- Kežmarok 09.05.2018 o 15:00. Zraz o 14:30 na ihrisku v Kežmarku
- Sp. Štiavnik 26.05.2018 o 09,00. Zraz o 08,30 na ihrisku v Sp. Štiavniku
- Poprad 02.06.2018 o 15,00. Zraz o 13,30 na ihrisku PP - Veľká

3. SPRÁVA DK:

Disciplinárna sankcia po 5 x ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažne stretnutie:

- U 053 Peter Strakula  1110283 /Toporec 6.liga/ od 7.5.2018 + 10€

- U 054 Jozef Dzurňák  1241662 /Sp.Hrhov 6.liga/ od 7.5.2018 + 10€

- U 055 Tomáš Peňaz  1187623 /Hozelec 6.liga/  od 7.5.2018 /odstál 8.5.2018/ + 10€

- U 056 Nikolas Rákoci  1269740 /Hozelec 6.liga/ od 7.5.2018  + 10€

- U 057  Martin Varmus 1222515 /Sp.Teplica 6.liga/ od 9.5.2018 + 10€
 

Vylúčenie po 2xŽK - nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/3 DP na 1 súťažné stretnutie:

- U 058   Timotej Neupauer 1362626 /Huncovce 3.liga žiaci/ + 5€

- U 059  Marek Bulava 1224530 /L.Teplička 6.liga/ + 10€


Vylúčenie po ČK:

- U 060    Viktória Házyová 1352889 (Vikartovce 3.liga žiaci)  vylúčený HNS /telesné napadnutie na hracej ploche/ podľa čl.49/1a,2a  DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 2 stretnutia od 7.5.2018 + 5 €

- U 061  Vlastimil Gonda 1115889 /Sp.Hrhov 6.liga)  vylúčený HNS /držanie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti/ podľa čl.46/1b,2  DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na  1 stretnutie od 7.5.2018 + 10 €

- U 062 Rastislav Matucha (V.Slavkov 6.liga)  vylúčený HNS /telesné napadnutie na hracej ploche/ podľa čl.49/1b,2b  DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na časové obdobie 4 týždňov od 9.5.2018 do 9.6.2018 + 10 €


Iné disciplinárne previnenie:

- DK  na základe podnetu ŠTK  udeľuje disciplinárne sankcie:

- U 063  pozastavenie výkonu športu hráčovi Rákoci Nikolas 1269740  (Hozelec 6.liga) na obdobie 1 mesiaca od 09.05.2018 do 09.06.2018 podľa čl.53/1b,2 DP /štart hráča po 5xŽK/ + 10€

- U 064 pozastavenie výkonu funkcie vedúceho družstva p. Graciak Ľudovít 1184523  (Hozelec 6.liga) na obdobie 1 mesiaca od 09.05.2018 do 09.06.2018 podľa čl.53/1b,3 DP + 10€

- U 065 pozastavenie výkonu funkcie kapitána družstva p. Budz Dávid 126920 (Hozelec 6.liga) na obdobie 1 mesiaca od 09.05.2018 do 09.06.2018 podľa čl.53/1b,3 DP + 10|

- U 066 FK Huncovce / dorast 4.l.U19 /, Sp. Hrhov /6 .liga / - DK na základe podnetu ŠTK ukladá DS finančnú pokutu 7 €  za opakované zapríčinenie oneskorených začiatkov stretnutí podľa RS čl 18.8

- U 067   FK V.Slavkov (6.liga) - DK na základe vzhliadnutia videozáznamu zo stretnutia 6.ligy V.Slavkov - Sp.Bystré ukladá DS - finančnú pokutu 70€ za dodanie neúplného videozáznamu zo stretnutia /nedotočený 1.polčas, nenatáčaný odchod z HP po ukončení stretnutia/  podľa RS, bod 8.15 písmeno e, + 10€

- odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie PFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl.5 a čl.8 DP) sa podáva v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK. (čl.84 odst.1 DP)


3. SPRÁVA KR:
Chyby v zápisoch:

Žiaci:  Maličký – neuvádza najlepších hráčov, Mišalko – neuvádza hlavného usporiadateľa
Dorast: Luščíková – neuvádza hlavného usporiadateľa
Dospelí: Matejka – neuvádza hlavného usporiadateľa
 

Prečítané: 420x