ÚRADNÁ SPRÁVA PFZ, 11.10.2018

11.10.2018, Anna Chmurová
zo zasadnutia odborných komisií dňa 10.10.2018

ÚRADNÁ SPRÁVA PFZ, 11.10.2018

  1. Sekretariát PFZ:
- upozorňuje kluby, že splatnosť faktúry z ISSF za mesiac september bola 10.102018. Neuhradené faktúry k 9.10.2018: Matiašovce, Sp.Teplica, Jánovce, Dravce, Kravany, Podhorany, Matiašovce, Toporec, Mlynčeky, Švábovce, Vlková, Hozelec, Sp.Štvrtok, Vlkovce, Šuňava

- oznamuje, že v rámci podpory programu talentovanej mládeže organizuje PFZ tréningový zraz pre talentovaných futbalistov v kategórii žiakov U12 – U15, ktorý sa uskutoční dňa 12.10. a 19.10. Viac informácii TU

- sekretariát oznamuje všetkým záujemcom, že SFZ vytvoril nový projekt „Dajme spolu gól“ . Bližšie informácie sú na stránke SFZ a na futbalnete PFZ.

- sekretariát upozorňuje všetky futbalové kluby v pôsobnosti PFZ, ktoré v sezóne 2017-2018 mali mládežnícke družstvá , že môžu čerpať dotáciu v hodnote 531,95 € na jedno mládežnícke družstvo, cez e-shop SFZ. Dotáciu je potrebné vyčerpať do 30.11.2018. (zatiaľ nevyčerpaná dotácia klubov:Dravce, Lučivná, Spišská Teplica, Vikartovce, Podhorany, Gánovce, Vlková, Hôrka, Vrbov, Batizovce, Hozelec ,Štrba, Liptovská Teplička, Huncovce ,Mlynčeky , Stráže, Výborná ,FAM Poprad, Šuňava

2. SPRÁVA ŠTK:

- ŠTK kontumuje stretnutie 10. kola 7. ligy dospelých Bijacovce – Výborná 3:0K pre neúčasť hostí. Do pozornosti DK.

- ŠTK kontumuje stretnutie 9. kola 4. ligy žiakov U15 Veľký Slavkov – Gánovce pre pokles počtu hráčov hostí pod 7. Výsledok 12:0 dosiahnutý na hracej ploche ostáva v platnosti. Do pozornosti DK.

- ŠTK kontumuje na základe námietky OFK Kravany, správy HR a vyjadrenia FK Dravce výsledok stretnutia 8. kola 8. ligy dospelých Dravce – Kravany z 2:1 na 0:3K pre štart hráča Jána Tkáča 1321105, neuvedeného v zápise o stretnutí (čl. 52.m SP). Do pozornosti DK.

- ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 11. kola 7. ligy dospelých Spišské Hanušovce – Šuňava 14.10.2018 o 12:00 – vzájomná dohoda. Spišské Hanušovce poplatok 10+10€.

- ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 11. kola 4. ligy dorastu U19 Hôrka – Spišský Štiavnik 20.10.2018 o 13:00 – vzájomná dohoda. Spišský Štiavnik poplatok 5€.

- ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 11. kola 3. ligy žiakov U15 Veľká Lomnica - Huncovce 20.10.2018 o 9:30 – vzájomná dohoda. Veľká Lomnica poplatok 5€.

- ŠTK žiada kluby prípraviek U11 Šuňava a FK Poprad o nahlásenie termínov turnajov.

Turnaje U10+U11:

Spišská Belá – 14.10.2018 o 13:30. Zraz účastníkov (Spišská Belá, Hôrka, Lendak) 14.10.2018 o 13:00 na ihrisku v Spišskej Belej.

3. SPRÁVA DK:

Vylúčenie po 2xŽK - nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/3 DP na 1 súťažné stretnutie:

- U 096 Ján Pompa 1361866 (Toporec 4.liga dorast U19) od 8.10.2018 + 5 € 

 Iné disciplinárne previnenie:

- U 097 Dominik Hlaváč 1272219 Batizovce 4.liga dorast U19) - DK na základe vlastného šetrenia prípadu za HNS (telesné napadnutie na HP po stretnutí) podľa čl.49/1c,2c ukladá DS - nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na časové obdobie 24 mesiacov od 01.10.2018 do 01.10.2020 + 5€

- U 098 Pavol Gábor 1346066 (Batizovce 4.liga dorast U19) - DK na základe vlastného šetrenia prípadu za HNS (telesné napadnutie na HP po stretnutí) podľa čl.49/1c,2c ukladá DS - nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na časové obdobie 24 mesiacov od 01.10.2018 do 01.10.2020 + 5€

- U 099 FK Sp.St.Ves (3.liga žiaci U15) – DK na základe zápisu o stretnutí ukladá DS – pokarhanie za NS a vykázanie z lavičky ved.mužstva Róberta Zavackého počas stretnutia žiakov Slov.Ves – Sp.St.Ves, podľa čl.11 DP + 5€

- U 100 FK Výborná (7.liga) – DK na základe podnetu ŠTK ukladá DS – finančnú pokutu 150,- € za nenastúpenie mužstva dospelých na stretnutie v Bijacovciach podľa RS, čl.7g + 10€

- U 101 FK Gánovce (4.liga žiaci U15) - DK ukladá DS – finančnú pokutu 50 € za pokles hráčov pod 7 v stretnutí V.Slavkov - Gánovce podľa čl. 8.17 rozpisu súťaže PFZ + 5
 

- U 102 FK Batizovce (4.liga dorast U19) - DK na základe zápisu o stretnutí a vlastného šetrenia prípadu ukladá DS - finančnú pokutu 50€ za nedostatočnú usporiadateľskú službu a HNS divákov (vniknutie na HP) po stretnutí dorastu Batizovce - Šuňava, podľa čl.12 DP + 5€

4. SPRÁVA KR:

- KR pozýva na svoje zasadnutie dňa 12.10.2018 (piatok) o 19:00 hod. v sídle PFZ zástupcu FK Rakúsy – Vdovjak Anton1275458 - zároveň vedúceho mužstva zo stretnutia Dravce – Rakúsy, R Melničuka

Prečítané: 461x