URADNÁ SPRÁVA PFZ, 12.4.2018
11.04.2018, Anna Chmurová

URADNÁ SPRÁVA PFZ, 12.4.2018

zo zasadnutia odborných komisií dňa 11.4.2018

1. SEKRETARIÁT PFZ:

- oznamuje záujemcom o získanie licencie trénera Grasroots „C“ (noví záujemcovia), že všetky podrobné informácie nájdete v článku: http://podtatransky-futbalovy-zvaz.futbalnet.sk/spravy/nove-skolenia-trenerov-grassroots-c

- oznamuje záujemcom o predĺženie trénerskych licencií „C“ a „B“, že všetky podrobné informácie nájdete v článku: http://podtatransky-futbalovy-zvaz.futbalnet.sk/spravy/predlzovanie-trenerskych-licencii-uefa-b-a-uefa-grassroots-c

- dáva na vedomie možnosť objednať si vstupenky na priateľske stretnutie Slovensko – Holandsko, ktoré sa uskutoční dňa 31.5. o 20:45 hod. v Trnave. Cena vstupeniek: 1.kategória (západná a východná tribúna) 26 €, 2.kategória (za brány) 16 €. Objednávku zasielajte mailom na sekretar@pfz-poprad.sk s uvedením kategórie, množstva, uvedením mena a tel.kontaktu do 28.4.2018


- dáva na vedomie, že FK Poprad v spolupráci s PFZ organizuje FK Poprad tour určenú pre družstvá prípraviek (ročník 2007-2010). Viac informácii je uvedených na plagáte resp. sa dozviete na michal.micko@fkpoprad.sk, tel.0905892351 – Michal Mičko

- Neuhradené mesačné zberné faktúry za mesiac marec k 11.4.2018: Gánovce, Mengusovce, Sp.Teplica, Šuňava, Vrbov, Hozelec, Vikartovce, Kravany, Toporec

- Neuhradené preddavkové faktúry za rozhodcov: Hôrka, Lúčivná, Sp.Teplica, Šuňava (prosíme úhradu zrealizovať do 16.4.2018

2. SPRÁVA ŠTK:

- ŠTK  kontumuje stretnutie 4.ligy dorastu U19 sk. „B“ 11. kolo Slovenská Ves – Vrbov 3:0K pre neúčasť hostí. Prípad odstupuje DK.

- ŠTK berie na vedomie odhlásenie družstva dorastu FK Vrbov. Výsledky dosiahnuté s týmto súperom  budú anulované, družstvá vyžrebované s týmto súperom majú voľno. Prípad odstupuje DK

- ŠTK dáva do pozornosti DK: FK Vrbov, Lučivná (7. liga) za opakované neskoré začiatky stretnutí

- ŠTK predvoláva štatutára OFK Šuňava na zasadnutie ŠTK dňa 18.04.2018 o 15:00 hod.

 - ŠTK žiada ŠK Zemedar Poprad-Stráže predložiť originál ostaršenia hráča Juraj Gallik RP 1274089.

- ŠTK oznamuje konanie turnaja prípraviek U11:
Veľká Lomnica 05.05.2018 o 10:00. Zraz o 9:30 na ihrisku vo Veľkej Lomnici

- ŠTK žiada kluby prípraviek o nahlásenie termínov turnajov.

3.  SPRÁVA DK:

Vylúčenie po 2xŽK - nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/3 DP na 1 súťažné stretnutie:

- U 009   Oskar Šľachtič 1215250 (Jánovce 7.liga) od 9.4.2018  + 10 €
- U 010   Peter Gápa 1372804 (Spišská Teplica  6.liga) od 9.4.2018 + 10 €

Vylúčenie po ČK:

- U 011  Matúš Lapšanský 1255556 (Jánovce 7.liga)  vylúčený za HNS (urážka R) podľa čl. 48/1b,2a DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 4 stretnutia od 9.4.2018 + 10 €

Podmienečné upustenie od zvyšku DS:

- U 012     Gabriel Chripko 1201519 (Sp.Štiavnik 7.liga) – DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku DS a rozhodla, že  podľa čl.41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS (1 súťažné stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 12.7.2018 + 10€

- U 013     Peter Olexa 1261731 (Sp.Bystré 6.liga) – DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku DS a rozhodla, že  podľa čl.41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS (1 súťažné stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 12.7.2018 +10€

Iné disciplinárne previnenie:

- U 014    Vladimír Berčo 1256228 (Jánovce  7.liga) - DK na základe zápisu o stretnutí (NS po stretnutí) ukladá DS – pokarhanie podľa čl.11 DP + 10 €

- U 015   FK Vrbov (dorast U19) – DK na základe podnetu ŠTK ukladá DS – finančnú pokutu 120 € za nenastúpenie mužstva dorastu U19 na stretnutie v Slovenskej Vsi podľa RS, čl.7g + 5 €

- U 016  FK Vrbov (dorast U19) – DK na základe oznámenia klubu ukladá DS – finančnú pokutu 498 € za odhlásenie mužstva dorastu U19 zo súťaže  podľa č.8.17 rozpisu súťaže PFZ + 5 €

- U 017  FK Vrbov. ŠK Lučivná  (7.liga) - DK na základe podnetu ŠTK ukladá DS - finančnú pokutu 7 € za opakované zapríčinenie oneskorených začiatkov stretnutí podľa RS, čl.18.8

 

- odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie PFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl.5 a čl.8 DP) sa podáva v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK. (čl.84 odst.1 DP)


 

 

Prečítané: 436x