ÚRADNÁ SPRÁVA PFZ, 13.9.2018

13.09.2018, Anna Chmurová
zo zasadnutia odborných komisií dňa 12.9.2018

1. Sekretariát PFZ:
- upozorňuje kluby na neuhradené mesačné zberné faktúry k 11.9.2018: Toporec, Šuňava, Švábovce, Dravce, Vlkovce, Sp.Teplica, Sp.St.Ves, Vernár

- sekretariát upozorňuje všetky futbalové kluby v pôsobnosti PFZ, ktoré v sezóne 2017-2018 mali mládežnícke družstvá , že môžu čerpať dotáciu v hodnote 531,95 € na jedno mládežnícke družstvo, cez     e-shop SFZ. Dotáciu je potrebné vyčerpať do 30.11.2018.

- oznamuje záujemcom o získanie licencie trénera Grasroots „C“ (noví záujemcovia), že všetky podrobné informácie nájdete v článku: http://podtatransky-futbalovy-zvaz.futbalnet.sk/spravy/nove-skolenia-trenerov-grassroots-c

2. Správa ŠTK:

- ŠTK predvoláva štatutára ŠK Lučivná na svoje zasadnutie dňa 19.09.2018 o 15:00 hod.

- ŠTK kontumuje stretnutie 6.kola 7.ligy dospelých Šuňava – Jánovce 3:0K pre neúčasť hostí. Do pozornosti DK.

- ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 6. kola 4. ligy dorastu U19 Šuňava – Bijacovce 15.09.2018 o 15:30 hod. – vzájomná dohoda. Bijacovce poplatok 5+5€.

- ŠTK dáva do pozornosti DK: Lučivná.

Turnaje U11:

sk. „D“ Sp.Štiavnik – 22.09.2018 o 10:00. Zraz účastníkov (Kurimany, Hozelec, Jánovce, Sp.Štiavnik) 22.09.2018 o 9:30 na ihrisku v Sp.Štiavniku.

3. Odvolacia komisia:

Odvolacia komisia po oboznámení sa s predloženými dokladmi a materiálmi v súlade s čl. 85, bod 2.d Disciplinárneho poriadku SFZ ruší napadnuté rozhodnutie DK zo dňa 22.08.2018 a vracia vec disciplinárnej komisii na nové konanie a rozhodnutie.

Odvolacia komisia svoje rozhodnutie odôvodňuje:

  1. vzhliadnutie videozáznamu nepotvrdilo tvrdenie hráča Rastislava Matuchu v svojom odvolaní, že sa snažil zrážke s domácim brankárom vyhnúť,
  2. vzhľadom k veku hráča Rastislava Matuchu (21 rokov) jeho oficiálny profil hráča ho eviduje ako nedisciplinovaného, často vylučovaného a napomínaného hráča (4 x ČK, 13 x ŽK).

Na základe uvedeného Odvolacia komisia vzhľadom k závažnosti priestupku ako aj častému napomínaniu a vylučovaniu hráča Rastislava Matuchu v jeho doterajšej hráčskej činnosti žiada jeho potrestanie v hornej polovici sadzby disciplinárnej sankcie podľa čl. 49 písm. 2.c. -V.Slavkov poplatok 50 €

 

4. Správa DK:

Vylúčenie po 2xŽK - nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/3 DP na 1 súťažné stretnutie:
- U 047 Ján Pastrnák 1275302 (Batizovce  4.liga dorast U19) od 11.9.2018 + 5 €

- U 048 Ján Majerčák 1313879 (Lendak  8.liga) od 11.9.2018 + 10 €
- U 049 Marek Vaverčák 1230672 (Slov.Ves  7.liga) od 11.9.2018 + 10 €
- U 050 Martin Gaduš 1186427 (Sp.Teplica  6.liga) od 11.9.2018 + 10 €

Iné disciplinárne previnenie:

- U 051 FK Jánovce (7.liga) – DK na základe podnetu ŠTK ukladá DS – finančnú pokutu 150,- € za nenastúpenie mužstva dospelých na stretnutie v Šuňave podľa RS, čl.7g  + 10€

- U 052 FK Spišský Štiavnik (4.liga dorast U19) – DK na základe zápisu o stretnutí ukladá DS – pokarhanie za NS a vykázanie z lavičky trénera Martina Pemčáka počas stretnutia dorastu Sp.Štiavnik – Batizovce podľa  čl.11 DP + 5€

- U 053  FK Batizovce (6.liga) – DK na základe zápisu o stretnutí a vzhliadnutí videozáznamu ukladá DS – finančnú pokutu 200€ za dodanie neúplného, zostrihaného videozáznamu, podľa RS, bod 8.15/b + 10€

- U 054  FK Batizovce (6.liga) – DK na základe vzhliadnutia videozáznamu zo stretnutia Batizovce – L.Teplička ukladá DS – finančnú pokutu 60€ za neprístojnosti  a nedostatočnú usporiadateľskú službu počas stretnutia , podľa čl.12 DP +10€

- U 055  FK Liptovská Teplička (6.liga) – DK na základe zápisu o stretnutí a vzhliadnutia videozáznamu zo stretnutia Batizovce – L.Teplička ukladá DS – finančnú pokutu 90€ za neprístojnosti divákov (vstup divákov na HP v prerušenej hre), NS trénera (opakovaný vstup na HP v prerušenej hre)        počas stretnutia Batizovce - L.Teplička, podľa čl.12 DP +10€

- U 066 DK na základe podnetu ŠTK ukladá DS – finančnú pokutu 7€ FK Lučivná za opakované zapríčinenie oneskorených začiatkov stretnutí, podľa RS bod 8.18

Podmienečné upustenie od zvyšku DS

- U 067    Lukáš Lipovský 1199686 (Jánovce 7.liga) – DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku DS a rozhodla, že  podľa čl.41/1 DP  žiadosť zamieta. + 10€

Iné :

- U 068 - DK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 19.9.2018 o 15,00 hod. aktérov stretnutie Lendak – Dravce : za Lendak - HU – Milan Háber 1395018, kapitán Pavol Herát, ved.mužstva Milan Háber 1185411, za Dravce : kapitán  Samuel Breja, ved.mužstva Mária Brejová a R stretnutia Tomáš Klimek.

4. Správa KR:
- KR berie na vedomie podnet od FK L.Teplička. 

- KR na základe podnetu FK L.Teplička vzhliadla videozáznam zo stretnutia Batizovce - L.Teplička a konštatuje, že podnet je opodstatnený. R nariadil PK nesprávne. /poplatok za vzhliadnutie videozáznamu NEBUDE v zbernej faktúre/ KR pozýva na mimoriadne zasadnutie KR 17.9.2018 o 18:00hod R Koča.

 

Prečítané: 504x