ÚRADNÁ SPRÁVA PFZ, 14.6.2018

13.06.2018, Anna Chmurová
zo zasadnutia odborných komisií dňa 13.6.2018

1. SEKRETARIÁT PFZ:
- oznamuje klubom, že im boli vygenerované mesačné zberné faktúry za mesiac máj.

- oznamuje záujemcom o získanie licencie trénera Grasroots „C“ (noví záujemcovia), že všetky podrobné informácie nájdete v článku: http://podtatransky-futbalovy-zvaz.futbalnet.sk/spravy/nove-skolenia-trenerov-grassroots-c
- oznamuje záujemcom o predĺženie trénerskych licencií „C“ a „B“, že všetky podrobné informácie nájdete v článku: http://podtatransky-futbalovy-zvaz.futbalnet.sk/spravy/predlzovanie-trenerskych-licencii-uefa-b-a-uefa-grassroots-c


2. SPRÁVA ŠTK:
- ŠTK kontumuje stretnutie žiakov  4.liga sk. B 20.kolo V.Lomnica – Hozelec pre spôsobenie predčasného ukončenia stretnutia. Výsledok 7:1 dosiahnutý na HP ostáva v platnosti. Do pozornosti DK

- ŠTK nariaďuje odohrať stretnutia dorastu sk A Poprad „B“ –Dravce dňa 8.6.2018 o 17:00 hod.  – vzájomná dohoda – FK Poprad poplatok 5 €

- ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie žiakov U15 3.liga Sp.St.Ves -  Podhorany dňa 16.6.2018 o 12:00 hod. – kolízia stretnutí

- ŠTK žiada o urýchlené uzatvorenie zápisov prípraviek U11:
12.5. Mlynčeky - Sp.Hanušovce
9.6. Mlynčeky - Vlkovce

- ŠTK oznamuje, že finálový turnaj víťazov skupín  prípraviek U11 (Vikartovce, Podolínec, V.Lomnica a Jánovce) sa uskutoční dňa 24.6.2018 o 10:00 hod. vo Vikartovciach. Zraz je o 9:30 hod. na ihrisku vo Vikartovciach.

- ŠTK žiada doručiť originál ostaršenie hráča Adam Bonk 1338164 (Dravce)

- ŠTK žiada postupujúce kluby do súťaží VsFZ, že sú povinné zaslať prihlášky do súťaže do 20.6.2018 – viď úradné správy VsFZ

- ŠTK oznamuje klubom, že do 29.6.2018 je potrebné zaslať prostredníctvom ISSF prihlášky do nového súťažného ročníka  2018/2019 PFZ. Úradnú správu k novému súť.ročníku si môžete pozrieť TU.

 

3. SPRÁVA DK:
 

Disciplinárna sankcia po 5 x ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažne stretnutie:

- U 118 Dávid Jankura  1191557 /Jánovce  7.liga/ od 11.6.2018 + 10€

Vylúčenie po 2xŽK - nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/3 DP na 1 súťažné stretnutie:

- U 119 Miroslav Antoška 1214811 (Lučivná 7.liga) od  11.6.2018  + 10€
- U 120 Ladislav Polhoš  1358774  (V.Lomnica 3.liga žiaci U15)  od 11.6.2018 + 5€

Vylúčenie po ČK:

- U 121 Ján Kožuško 1192958 (Sp.Hrhov  6.liga)  vylúčený za HNS (urážka R) podľa čl. 48/1b,2a  DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 3 stretnutia  od 11.6.2018 s prerušením do nového súťažného ročníka + 10 €

- U 122 Maroš Zummer 1269821 (Vrbov  7.liga)  vylúčený za HNS (urážka R) podľa čl. 48/1b,2a  DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 3 stretnutia  od 11.6.2018 s prerušením do nového súťažného ročníka + 10 €

- U 123 Erik Oračko 1358775  (V.Lomnica 3.liga žiaci U15 )  vylúčený za HNS (telesné napadnutie súpera na hracej ploche) podľa čl.49/1a,2a  DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 2 stretnutia od 11.6.2018 s prerušením do nového súťažného ročníka+ 5 €

- U 124 Ľubomír Mrkvica 1323811  (Hozelec 3.liga žiaci U15 )  vylúčený za HNS (telesné napadnutie súpera na hracej ploche) podľa čl.49/1a,2a  DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 2 stretnutia od 11.6.2018 s prerušením do nového súťažného ročníka+ 5 €

Podmienečné upustenie od zvyšku DS

- U 125   Marek Drevko 1267587 (Vikartovce 6.liga) – DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku DS a rozhodla, že podľa čl.41/1 DP žiadosť zamieta + 10€

Iné disciplinárne previnenie:
 

- U 126 FK Hozelec, FK V.Lomnica  (3.liga žiaci U15) –  DK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 20.6.2018 o 16:00 hod. aktérov stretnutia žiakov V.Lomnica – Hozelec – HÚ: Róbert Bizub, vedúci D: Andrea Šterbáková, vedúci H: Graciak Ľudovít, R stretnutia – Petrík Petrik

- U 127 FK Vernár (7.liga) -  DK na základe zápisu o stretnutí ukladá DS – finančnú pokutu 200 € za nedostatočnú usporiadateľskú službu a inzultáciu R domácim divákom p.Knižkom Jurajom po stretnutí Vernár – Sl.Ves. podľa RS bod 8.13 + 10€

- U 128 FK Vernár (7.liga) – DK ukladá DS – zákaz vstupu na stretnutia FK Vernár vo všetkých súťažiach riadených  PFZ p. Knižkovi Jurajovi na 24 mesiacov nepodmienečne podľa čl.20/2 DP + 10€

- U 129 FK Vernár (7.liga) – DK ukladá DS – podmienečné uzatvorenie ihriska na 2 stretnutia do 30.6.2019 za inzultáciu R divákom po stretnutí podľa čl.28/1,2 DP + 10€
 

-  U 130 FK Lúčivná (7.liga) , Bijacovce (7.liga)-  DK na základe podnetu ŠTK ukladá DS - finančnú pokutu 7 € za opakované zapríčinenie oneskorených začiatkov stretnutí podľa RS, čl.18.8


- odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie PFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl.5 a čl.8 DP) sa podáva v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK. (čl.84 odst.1 DP)


3. SPRÁVA KR:
- KR berie na vedomie pochvalu od FK Slovenská Ves  na výkon R v stretnutí Vernár – Slov.Ves

 

 

Prečítané: 508x