ÚRADNÁ SPRÁVA PFZ, 16.5.2019

16.05.2019, Anna Chmurová
zo zasadnutia odborných komisií dňa 15.5.2019

 1. SEKRETARIÁT PFZ:
- dáva na vedomie klubom, že ISSF manageri obdržali mail od SFZ ohľadom povinnosti všetkých neziskových organizácii doplniť údaje o štatutárnom orgáne klubu do novovzniknutého registra mimovládnych neziskových organizácii (MNO). Túto povinnosť si musia kluby splniť do 30.6.2019. Povinnosť si klub splní vyplnenením formulára „Register MNO“ v elektronickej podateľni v ISSF a jeho zaslaním spolu s povinnými prílohami Ministerstvu vnútra. Formulár „Register MNO“ bude dostupný v ISSF v elektronickej podateľni do konca mája 2019. Celé znenie usmernenia nájdete nižšie 👇👇👇

 

[doc]Doplnenie štatutárneho orgánu do registra mimovládnych neziskovýh organizácii MNO.pdf

 - sekretariát upozorňuje kluby (Šuňava, Sp.Teplica, Podhorany) na úhradu faktúry za ISSF za mesiac apríl. Splatnosť bola 13.5.2019
- sekretariát žiada futbalový klub MŠK Slavoj Spišská Belá o predloženie videozáznamu zo stretnutia Sp.Belá „B“ – Vikartovce do 20.5.2019
- sekretariát upozorňuje všetky futbalové kluby v pôsobnosti PFZ, že môžu čerpať kredity za mládežnícke družstva na stránke https://futbalnet.shop
- oznamuje konanie tréningového zrazu talentovaných hráčov z kategórii žiakov U12, U13, U15, ktorý sa uskutoční dňa 16.5.2019 o 16:30 hod. a 30.5.2019 o 16:30 hod. na ihrisku vo Švábovciach. Viac informácii nižšie
 

[doc]POZVÁNKA na tréningový zraz talentovaných žiakov.doc

  2. SPRÁVA ŠTK:
- ŠTK oznamuje, že finále pohára PFZ Vikartovce – Sp.Štvrtok sa uskutoční dňa 29.5.2019 o 17:00 hod. v NTC Poprad
- ŠTK predvoláva na pracovné stretnutie k organizácii finále pohára dňa  22.5.2019 o 15:00 hod. zástupcu klubu Vikartovce a Sp.Štvrtok
- ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 7.ligy 22.kolo Vernár – Sp.Štiavnik dňa 19.5. o 10:30 hod. – vzájomná dohoda – Sp.Štiavnik poplatok 10+10 €
- ŠTK upozorňuje kluby V.Slavkov, Štrba, Stráže na uvádzanie trénera v zápise o stretnutí (6.liga)
- ŠTK žiada klub V.Slavkov, aby hl.usporiadateľa zaregistrovala v ISSF systéme. (registrácia osoby/príslušnosti)
- ŠTK berie na vedomie podnet FK Hozelec, zároveň aj vyjadrenie rozhodcu Petríka – bez prijatia ďalších opatrení.
- ŠTK oznamuje konanie prípraviek U11 nasledovne:
Ľubica  - 19.5. o 10:30 hod. Zraz účastníkov o 10:00 hod. na ihrisku v Ľubici.
FK Poprad „B“ – 25.5. o 9:00 hod. Zraz účastníkov o 8:30 hod. na ihrisku v Poprade-Veľkej (umelá tráva).
Vernár – 9.6.2019 o 10:00 hod. Zraz účastníkov o 9:30 hod. na ihrisku vo Vernári
 

3. SPRÁVA DK:

Disciplinárna sankcia po 5 x ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie:

- U 206 Patrik Odrobina 1269709 (Sp.Štiavnik 4.liga dorast U19) – od 13.5.2019 + 5 €

- U 207 Filip  Gromovský 1270206 (Hôrka 4.liga dorast U19) – od 13.5.2019 + 5 €

- U 208 Filip  Neupauer 1225438 (Sp.Belá 6.liga) – od 13.5.2019 + 10 €

- U 209 Martin Varmus  1222515 (Sp.Teplica 6.liga) – od 13.5.2019 + 10 €

- U 210 Mário  Skokan 1233529 (Vernár 7.liga) – od 13.5.2019 + 10 €

- U 211 Dominik Zavacký 1270129 (Vernár 7.liga) – od 13.5.2019 + 10 €

Vylúčenie po ČK:
- U 212  Michal Zavacký 1153049 (Sp.Hrhov 6.liga ) vylúčený za HNS (urážku AR) podľa čl.48/1b,2b DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na časové obdobie 2 týždňov od 13.5.2019 do 27.5.2019 + 10 € 

- U 213 Marcel Pekarčík 1231270 (Sp.Bystré 6.liga) vylúčený za surovú hru (kopnutie súpera nadmernou silou) podľa čl.45/1,2a DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 2 stretnutia od 13.05.2019 + 10€

Vylúčenie po 2xŽK - nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/3 DP na 1 súťažné stretnutie:

- U 214 Dávid Šoltés 1270104 (Toporec 4.liga dorast U19) od 13.5.2019 + 5€

Podmienečné upustenie od zvyšku DS

- U 215 Marko Hudaček (Vrbov 7.liga) – DK berie na vedomie žiadosť o odpustenie od výkonu zvyšku DS a rozhodla, že podľa čl.41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS (1 súťažné stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 15.08.2019 + 10€

Iné disciplinárne previnenia:

- U 216 FK Sp.Bystré (6.liga) – DK na základe zápisu o stretnutí (HNS usporiadateľa a HNS maséra J.Jakubča počas stretnutia Sp.Bystré – Sp.Štvrtok) ukladá DS – finančnú pokutu 40€ podľa čl.12 a čl.48/1a,2a DP. Zároveň trestá menovaného zákazom výkonu akejkoľvek funkcie v súvislosti so súťažným stretnutím na 1 stretnutie nepodmienečne + popl.10 €

- U 217 DK PFZ začína disciplinárne konanie voči hráčovi p. Pavlov Lukáš 1213443 (Sp.Hrhov), menovanému ukladá predbežné ochranné opatrenie spočívajúce v pozastavení výkonu športu podľa čl.43/1,2a,4 od 13.05.2019 a zároveň menovaného žiada o podrobné písomné stanovisko k svojmu správaniu počas stretnutia 6.ligy: Stráže – Sp.Hrhov. Pod disciplinárnymi následkami.

-U 218 FK Sp.Hrhov (6.liga) – DK na základe zápisu o stretnutí (NS a vykázanie z lavičky trénera p.Michala Bocka počas stretnutia Stráže – Sp.Hrhov) ukladá DS – finančnú pokutu 20€ podľa čl.12 DP + popl.10 €

- U 219 - ŠK Zemedar Poprad – Stráže – DK na základe správy KR trestá fin. pokutou 200 € za dodanie neúplného videozáznamu zo stretnutia Stráže – Sp.Hrhov podľa čl. 8.15/b) – poplatok 10 €

- U 220 - DK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 22.5.2019 o 14:30 hod. aktérov stretnutia dorastu U19 FAM Popad – Huncovce, FAM Poprad: vedúci: Magera Pavol, kapitán Surmaj Tomáš, HÚ: Matta Marián, Huncovce: vedúci: Migač Jakub, kapitán: Dubec Marek, rozhodca Kočiš Peter
 

3. SPRÁVA KR:
- KR berie na vedomie pochvalu od ŠK Štrba na výkon rozhodcov v stretnutí L.Teplička – Štrba
- KR na základe podnetu FK Spišský Hrhov vzhliadla videozáznam zo stretnutia Stráže – Sp.Hrhov a konštatuje, že situácia, ktorá bola predmetom podania, sa na videozázname nenachádza (neúplný videozáznam). KR na základe uvedeného prípad odstupuje DK – Sp.Hrhov bez poplatku

Chyby v zápisoch:
Vilman – neuvádza najlepších hráčov (dorast aj žiaci)

Prečítané: 350x