ÚRADNÁ SPRÁVA PFZ, 17.5.2018

17.05.2018, Anna Chmurová
zo zasadnutia odborných komisií dňa 16.5.2018

1. SEKRETARIÁT PFZ:
- upozorňuje kluby na nezaplatené zberné faktúry k 15.5.2018 (neplatiči): Dravce, Vlkovce, Výborná, Sp.Teplica, Mlynčeky

- oznamuje záujemcom o získanie licencie trénera Grasroots „C“ (noví záujemcovia), že všetky podrobné informácie nájdete v článku: http://podtatransky-futbalovy-zvaz.futbalnet.sk/spravy/nove-skolenia-trenerov-grassroots-c
- oznamuje záujemcom o predĺženie trénerskych licencií „C“ a „B“, že všetky podrobné informácie nájdete v článku: http://podtatransky-futbalovy-zvaz.futbalnet.sk/spravy/predlzovanie-trenerskych-licencii-uefa-b-a-uefa-grassroots-c


2. SPRÁVA ŠTK:

ŠTK kontumuje stretnutie 16. kola 4. ligy žiakov U15 sk.B Výborná – Hozelec 3:0K pre neúčasť hostí. Do pozornosti DK.

ŠTK kontumuje stretnutie 21. Kola 7. Ligy Výborná – Vrbov, pre pokles hráčov hostí pod 7. Výsledok 5:0 dosiahnutý na HP ostáva v platnosti. Do pozornosti DK.

- ŠTK nariaďuje odohrať finále pohára PFZ Šuňava – Spišská Teplica dňa 23.05.2018 o 17:00 hod. v NTC Poprad. 

ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 14. kola 4. ligy dorastu U19 sk. A Stráže – Poprad B 12.05.2018 o 17:00 – vzájomná dohoda. Poprad poplatok 5EUR.

ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 17. kola 4. ligy žiakov U15 sk. A Štrba - Šuňava 19.05.2018 o 11:00 – vzájomná dohoda. Štrba poplatok 5EUR.

ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 15. kola 4. ligy dorastu U19 sk. A Bijacovce – Spišský Hrhov 19.05.2018 o 13:30 – vzájomná dohoda. Sp. Hrhov poplatok 5EUR.

ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 18. kola 3. ligy žiakov U15 Hranovnica – Sp.Stará Ves 19.05.2018 o 15:00 – vzájomná dohoda. Hranovnica poplatok 5EUR.

ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 20. kola 3. ligy žiakov U15 Huncovce - Vikartovce 01.06.2018 o 17:00 – vzájomná dohoda. Bez poplatku.

ŠTK dáva do pozornosti DK: Hozelec – žiaci ,  Jánovce – 7.liga, Toporec – dorast.

Turnaj prípraviek U11:

- Sp. Belá – 23.5.2018 o 15,00. Zraz o 14,30 hod. na ihrisku v Sp. Belej.
-  Sp. Štiavnik  - 26.05.2018 o 09,00. Zraz o 08,30 hod. na ihrisku v Sp. Štiavniku.
- Poprad  - 02.06.2018 o 15,00. Zraz o 13,30 hod. na ihrisku PP – Veľká
- Hôrka -  2.6.2018 o 10,00. Zraz o 09,30 hod. na ihrisku vo Hôrke.
- Lučivná 9.6.2018 o 9,30 . Zraz o 09,00 hod. na ihrisku v Lučivnej

 

3. SPRÁVA DK:

Disciplinárna sankcia po 5 x ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažne stretnutie:

- U 068 Peter Rušin  1200969 /Stráže 6.liga/ od 14.5.2018 + 10€

- U 069  Miroslav Mlynár  1036358 /Sp.Štiavnik 7.liga/ od 14.5.2018 + 10€

- U 070 Adam Kopalko  1363260 /Sp.Hrhov 4.liga dorast U19/  od 14.5.2018  + 5€


Iné disciplinárne previnenie:

- U 071  FK Vrbov (7.liga) - DK ukladá DS – finančnú pokutu 50 € pre pokles hráčov pod 7 v stretnutí Výborná – Vrbov,  podľa čl. 8.17 rozpisu súťaže PFZ + 10 €

 - U 072  FK Hozelec  (4.liga žiaci U15) – DK na základe podnetu ŠTK ukladá DS – finančnú pokutu 100 € za nenastúpenie mužstva žiakov na stretnutie vo Výbornej podľa RS, čl.7g + 5 €

- U 073 FK Jánovce / dospelí /, Toporec  / dorast / - DK na základe podnetu ŠTK ukladá DS finančnú pokutu 7 € za opakované zapríčinenie oneskorených začiatkov stretnutí podľa RS čl 18.8
 

- odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie PFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl.5 a čl.8 DP) sa podáva v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK. (čl.84 odst.1 DP)


3. SPRÁVA KR:
- KR berie na vedomie pochvalu od FK Bijacovce na výkon R v stretnutí 7.ligy Bijacovce - Slov.Ves
Chyby v zápisoch:

Žiaci:  Demeter – neuvádza presný začiatok stretnutia,  Mišalko – neuvádza hlavného usporiadateľa

 

 

Prečítané: 380x