ÚRADNÁ SPRÁVA PFZ 18.10.2018

17.10.2018, Anna Chmurová
zo zasadnutia odborných komisií dňa 17.10.2018

  1. Sekretariát PFZ:
- oznamuje, že v rámci podpory programu talentovanej mládeže organizuje PFZ tréningový zraz pre talentovaných futbalistov v kategórii žiakov U12 – U15. Viac informácii TU

- sekretariát upozorňuje všetky futbalové kluby v pôsobnosti PFZ, ktoré v sezóne 2017-2018 mali mládežnícke družstvá , že môžu čerpať dotáciu v hodnote 531,95 € na jedno mládežnícke družstvo, cez e-shop SFZ. Dotáciu je potrebné vyčerpať do 30.11.2018. 


2. SPRÁVA ŠTK:
- ŠTK odpočíta družstvu dospelých Družstevník Dravce 3 body za odohratie stretnutia v zastavenej činnosti (úhrada faktúry z ISSF po splatnosti) – čl. 83/1 SP

- ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 8. kola 4. ligy dorastu U19 FAM Poprad – Bijacovce 27.10.2018 o 14:00 – vzájomná dohoda. Bijacovce poplatok 5+5€.

Turnaje U11:
Šuňava – 27.10.2018 o 10:00. Zraz účastníkov (Šuňava, FK Poprad, Lučivná, Hranovnica) 27.10.2018 o 9:30 na ihrisku v Šuňave.

 - ŠTK žiada FK Poprad o nahlásenie termínu konania turnaja prípravky.

- ŠTK odstupuje DK FK Vernár


3. SPRÁVA DK:

Vylúčenie po 2xŽK - nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/3 DP na 1 súťažné stretnutie:

- U 103 Gabriel Grich 1369219 (Slov.Ves 3.liga žiaci U15) od 15.10.2018 + 5 € 

- U 104 Vladimír Oračko 1369613 (V.Lomnica 4.liga dorast U19) od 15.10.2018 + 5 € 

- U 105 Marek Vaverčák 1230672 (Slov.Ves 7.liga) od 15.10.2018 + 10 € 

- U106  Marián Zahurančík 1257443 (Bijacovce 7.liga) od 15.10.2018 + 10 €

 

 Disciplinárna sankcia po 5 x ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie:

- U 107 Marek Kandra 1235573 (Lučivná 7.liga) – od 15.10.2018 + 10 €

- U 108 Ondrej Russin 1247969 (Kurimany 7.liga) – od 15.10.2018 + 10 €

- U 109 Jaroslav Suchý 1194181 (Podhorany 8.liga) – od 15.10.2018 + 10 €


Vylúčenie po ČK:

- U 110 Ján Štefaňák 1350154 (Franková 8.liga) - vylúčený zakázanú hru vykonanú nadmernou silou podľa čl. 45/1,2a  DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 3 stretnutia od 15.10.2018 + 10 €


Podmienečné upustenie od zvyšku DS

- U 111 Pavol Legát 1102162 (Kravany 8.liga) – DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku DS a rozhodla, že podľa čl.41/1 DP žiadosť zamieta. -  popl. 10€


Iné disciplinárne previnenie

-U FK Vernár (7.liga) - DK na základe podnetu ŠTK ukladá DS - finančnú pokutu 7€ za opakované zapríčinenie oneskorených začiatkov stretnutí podľa čl.18.8 RS


 4. SPRÁVA KR:

- KR berie na vedomie pochvalu od FK Vernár na výkon R Duda,Gavalier,Luščíková v stretnutí Jánovce - Vernár
- KR berie na vedomie pochvalu od FK Sp.Belá na výkon R Petrík, Korub, Melničuk v stretnutí Sp.Belá "B" - Sp.Bystré
- KR berie na vedomie podnet na komisiu od FK Sp.St.Ves

Prečítané: 372x