ÚRADNÁ SPRÁVA PFZ, 19.4.2018
19.04.2018, Anna Chmurová

ÚRADNÁ SPRÁVA PFZ, 19.4.2018

zo zasadnutia odborných komisií dňa 18.4.2018

1. SEKRETARIÁT PFZ:
- oznamuje záujemcom o získanie licencie trénera Grasroots „C“ (noví záujemcovia), že všetky podrobné informácie nájdete v článku: http://podtatransky-futbalovy-zvaz.futbalnet.sk/spravy/nove-skolenia-trenerov-grassroots-c
- oznamuje záujemcom o predĺženie trénerskych licencií „C“ a „B“, že všetky podrobné informácie nájdete v článku: http://podtatransky-futbalovy-zvaz.futbalnet.sk/spravy/predlzovanie-trenerskych-licencii-uefa-b-a-uefa-grassroots-c
- dáva na vedomie možnosť objednať si vstupenky na priateľske stretnutie Slovensko – Holandsko, ktoré sa uskutoční dňa 31.5. o 20:45 hod. v Trnave. Cena vstupeniek: 1.kategória (západná a východná tribúna) 26 €, 2.kategória (za brány) 16 €. Objednávku zasielajte mailom na sekretar@pfz-poprad.sk s uvedením kategórie, množstva, uvedením mena a tel.kontaktu do 28.4.2018
- dáva na vedomie, že FK Poprad v spolupráci s PFZ organizuje FK Poprad tour určenú pre družstvá prípraviek (ročník 2007-2010). Viac informácii je uvedených na plagáte resp. sa dozviete na michal.micko@fkpoprad.sk, tel.0905892351 – Michal Mičko

- Neuhradené mesačné zberné faktúry za mesiac marec k 18.4.2018: Mengusovce,
 

2. SPRÁVA ŠTK:
- ŠTK nariaďuje odohrať :

- stretnutie 4.ligy dorastu U19 sk A12.kolo Hranovnica – Poprad B dňa 28.04.2018 o 13:00 hod. - nariadenie ŠTK – kolízia stretnutí

- stretnutie 7.ligy 19.kolo  Šuňava – Kurimany 28.04.2018 o 16:30 hod. Vzájomná dohoda- Šuňava popl.10 €

- stretnutie 3.ligy žiakov U15 14.kolo Hôrka – Švábovce 01.05.2018 o 13:00 hod. Vzájomná dohoda. Švábovce popl. 5 €

- všetky domáce stretnutia  FK Veľká Lomnica U15 o 11:00 hod. z dôvodu kolízií stretnutí s U 19.-popl.5 €

- ŠTK oznamuje konanie turnaja prípraviek U11 nasledovne :

- Sp. Hanušovce  - 28.04.2018 o 09,00 hod. Zraz o 8:30 hod. na ihrisku v Sp. Hanušovciach.
Vikartovce  - 29.04.2018 o 10,00 hod. Zraz o 9:30 hod. na ihrisku vo Vikartovciach
- Kurimany  - 05.05.2018 o 09,00 hod. Zraz o 8:30 hod. na ihrisku v Kurimanoch
- Spišské Bystré  -  08.05.2018 o 10,00 hod. Zraz o 09:30 hod. na ihrisku v Spišskom Bystrom

- ŠTK žiada o nahlasovanie ďalších termínov konania turnajov prípraviek U11.

- ŠTK dáva do pozornosti DK : Vernár (dospelí)

 

3. SPRÁVA DK:

Vylúčenie po ČK:

- U 018   Martin Trebuňa 1376002 (Matiašovce 3.liga - žiak)  vylúčený za HNS (zabránenie dosiahnutia gólu zakázanou hrou rukou na bránkovej čiare ) podľa čl. 46/1a ,2 DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie od 16.4.2018 + 5 €

 

Disciplinárna sankcia po 5 x ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažne stretnutie:

- U 019  Tomáš Korenko    1199360 (Hôrka 6.liga) od 16.4.2018 + 10 €

- U 020  Marek Brunovský  1193190 (Jánovce 7.lig) od 16.4.2018 + 10 €

- U 021  Dávid Čáni            1203970  (Lučivná 7.liga) od 16.4.2018 + 10 €

- U 022  Nicolas Cvancinger  1317487 (Stráže 4.liga dorast U19)  od 16.4.2018 + 10 €


Iné disciplinárne previnenie:

- U 023  FK Vernár  (7.liga) - DK na základe podnetu ŠTK ukladá DS - finančnú pokutu 7 € za opakované zapríčinenie oneskorených začiatkov stretnutí podľa RS, čl.18.8

 

- odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie PFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl.5 a čl.8 DP) sa podáva v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK. (čl.84 odst.1 DP)

 

3. SPRÁVA KR:
Chyby v zápisoch :

Žiaci :  Melničuk – neuvádza najlepších hráčov,   Korub, Petrík – neuvádza správny začiatok stretnutia
Dospelí : Matejka - neuvádza správny začiatok stretnutia

- KR na základe vlastných zistení požiadala a vzhliadla videozáznam so stretnutia Stráže - Sp.St.Ves zo situácie pred gólom na 2:3. KR konštatuje že AR2 a R postupovali správne a v plnom rozsahu podľa PRAVIDIEL FUTBALU a gól bol dosiahnutý regulérne.

Prečítané: 390x