ÚRADNÁ SPRÁVA PFZ, 2.8.2018

01.08.2018, Anna Chmurová
zo zasadnutia odborných komisí dňa 1.8.2018

1. Sekretariát PFZ:
- oznamuje klubom, že od súť.ročníka 2018/2019 budú náklady za rozhodcov klubom započítavané do mesačnej zbernej faktúry každý mesiac.

- upozorňuje kluby na vygenerovanie členských poplatkov  za hráčov a taktiež za klub pre nový súť.ročník.

- oznamuje klubom, že poplatok za vedenie miezd RaDZ, ktorý bol vedený v minulých súť.ročníkoch v zálohových faktúrach, bol započítaný klubom do júlovej mesačnej zbernej faktúry.

- oznamuje záujemcom o získanie licencie trénera Grasroots „C“ (noví záujemcovia), že všetky podrobné informácie nájdete v článku: http://podtatransky-futbalovy-zvaz.futbalnet.sk/spravy/nove-skolenia-trenerov-grassroots-c

- oznamuje záujemcom o predĺženie trénerskych licencií „C“ a „B“, že všetky podrobné informácie nájdete v článku: http://podtatransky-futbalovy-zvaz.futbalnet.sk/spravy/predlzovanie-trenerskych-licencii-uefa-b-a-uefa-grassroots-c

2. Správa ŠTK:
- ŠTK upozorňuje FK na zmenu systému striedania hráčov. Aj naďalej platí možnosť striedania hráčov po 5, avšak pre týchto 5 striedaní bude družstvo mať možnosť využiť len tri prerušenia hry za týchto podmienok: maximálne 5 striedajúcich hráčov je povolených za družstvo dospelých alebo dorastu v akomkoľvek časovom priebehu, každé družstvo môže využiť maximálne 3 prerušenia hry v zápase pre účely striedania, striedanie počas polčasovej prestávky sa nezarátava do počtu prerušení hry.

- ŠTK berie na vedomie odhlásenie družstva dorastu FK Svit „B“ po vyžrebovaní. FK Svit do pozornosti DK. Súťaž dorastu bola prežrebovaná

- ŠTK kontumuje stretnutie 1.kola Pohára PFZ Bijacovce – Toporec 3:0K pre neúčasť hostí. Do pozornosti DK.

ŠTK kontumuje stretnutie 1.kola Pohára PFZ Franková – Sp.Hrhov 3:0K pre neúčasť hostí. Do pozornosti DK.

- ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 1. kola 7. ligy Šuňava – Bijacovce 05.08.2018 o 12:30 hod. – vzájomná dohoda. Šuňava  poplatok 10+10€.

- ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 1. kola 7. ligy Hozelec - Mlynčeky 05.08.2018 o 14:30 hod. – vzájomná dohoda. Mlynčeky poplatok 10+10€.

ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 1. kola 8. ligy Vlkovce – Gánovce 21.10.2018 o 11:00 hod. – vzájomná dohoda. Vlkovce poplatok 10€.

ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 2. kola 8. ligy Rakúsy – Podhorany 21.10.2018 o 11:00 hod. – vzájomná dohoda. Bez poplatku.

ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 4. kola 6. ligy Štrba – Spišský Štvrtok v opačnom poradí, t. j. v jesennej časti Sp.Štvrtok – Štrba 26.08.2018 o 13:00 a v jarnej časti Štrba – Sp.Štvrtok – vzájomná dohoda. Bez poplatku.

ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 4. kola 7. ligy Sp.Hanušovce – Vrbov 26.08.2018 o 16:30 hod. – nariadenie ŠTK.

ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 4. kola 8. ligy Gánovce – Podhorany v opačnom poradí, t. j. v jesennej časti Podhorany – Gánovce a v jarnej časti Gánovce – Podhorany. Vzájomná dohoda. Bez poplatku.

ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 3. kola 4. ligy dorastu U19 Veľká Lomnica - Hôrka v opačnom poradí, t. j. v jesennej časti Hôrka – Veľká Lomnica a v jarnej časti Veľká Lomnica - Hôrka. Vzájomná dohoda. Bez poplatku.

Turnaje U11:
sk. „D“ Kurimany – 18.08.2018 o 10:00. Zraz účastníkov (Kurimany, Hozelec, Jánovce, Sp.Štiavnik) 18.08.2018 o 9:30 na ihrisku v Kurimanoch.

3. Správa DK:

Vylúčenie po ČK:

- U 001 Vladimír Gajdoš 1246692  (Dravce 8.liga))  vylúčený za telesné napadnutie na hracej ploche v prerušenej hre podľa čl.48/1b,2b  DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na časové obdobie 3 týždňov od 30.7.2018 do 20.8.2018 + 10€ /platí aj pre majstrovské stretnutia/

Vylúčenie po 2xŽK - nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/3 DP na 1 súťažné stretnutie:

-  U 002 Jakub Vojtička 1269805 (Hozelec 7.liga) od 30.7.2018  + 10€  /platí pre pohárové stretnutie/

Iné disciplinárne previnenie:

 - U 003 FK Toporec (6.liga) – DK na základe podnetu ŠTK ukladá DS – finančnú pokutu 150,- € za nenastúpenie mužstva dospelých na pohárové stretnutie v Bijacovciach podľa RS, čl.7g  + 10€

- U 004  FK SP.Hrhov (6.liga) – DK na základe podnetu ŠTK ukladá DS – finančnú pokutu 150,- € za nenastúpenie mužstva dospelých na pohárové stretnutie vo Frankovej podľa RS, čl.7g  + 10€

- U 005 FK Svit (3.liga dorast U19) – DK na základe podnetu ŠTK ukladá DS – finančnú pokutu 498,-€ za odhlásenie mužstva dorastu po vylosovaní, podľa RS čl.8.16 + 5€

Podmienečné upustenie od zvyšku DS

- U 006   Pavol Legát 1102162 (Kravany 8.liga) – DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku DS a rozhodla, že  podľa čl.41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS (1 súťažné stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 2.11.2018 + 10€

- U 007 Marek Marhefka 1200574 (Sp.Teplica 6.liga) – DK uvoľňuje pozastavenie športovej činnosti na základe DP čl.37/6 a ukladá pokutu 20€ podľa RS čl.8.3/c  + 10€


Prenesené tresty do nového súť.ročníka 2018/2019

Časové obdobie
Jozef Dunaj   1195796   /Šuňava/  - do 17.10.2021
Benjamín Román  1273183  /Hôrka/  - do 27.8.2018

1 stretnutie za 5xŽK

Rudolf Mirga  1269175   /Výborná/
Michal Maškulka  1191274  /Sp.Teplica/
Peter Minárik  1030904   /Mlynčeky /
Daniel Pitoňák  1318593   /Hôrka - žiaci /

1 stretnutie
Ladislav Polhoš  1358774  /V.Lomnica  - žiaci/

2 stretnutia
Ján Kožuško  1192958  /Sp.Hrhov/
Maroš Zummer  1269821  /Vrbov/
Miroslav Duchnitzký  1314577  /Sp.Belá/
Erik Oračko   1358775  /V.Lomnica - žiaci/
Ľubomír Mrkvica  1323811  /Hozelec –žaici

3 stretnutia
Marek Smolen   1401381  /Slov.Ves/
Marek Filo  1251289 (Sp.Bystré –Sp.Štvrtok) – v pohár.stretnutiach
 

3. Správa KR:
- KR oznamuje rozhodcom (Bjalončík, Demeter, Gavalier, Hrušovský, Koč, Korub, Maličký B., Matejka, Melničuk, Peterik, Petrila, Zacer, Guballa), že preukazy si môžu vyzdvihnúť na sekretariáte PFZ.

- KR žiada rozhodcov, aby si v ISSF vygenerovali a uhradili členské pre nový súť.ročníka 2018/2019

- KR berie na vedomie vetácie FK: Výborná, Sp.Hrhov, Bijacovce

 

Prečítané: 406x