ÚRADNÁ SPRÁVA PFZ, 20.9.2018

19.09.2018, Anna Chmurová
zo zasadnutia odborných komisií dňa 19.9.2018

  

1. Sekretariát PFZ:

- sekretariát oznamuje všetkým riadnym členom SFZ, že do 10.10.2019 môžu predkladať svoje nové návrhy k zmenám Registračného a prestupového poriadku SFZ. Svoje návrhy zasielajte na : sekretar@pfz-poprad.sk, alebo predseda@pfz-poprad.sk

- sekretariát oznamuje všetkým záujemcom, že SFZ vytvoril nový projekt „Dajme spolu gól“ . Bližšie informácie sú na stránke SFZ a na futbalnete PFZ.

- sekretariát upozorňuje všetky futbalové kluby v pôsobnosti PFZ, ktoré mali v sezóne 2017-2018 mládežnícke družstvá , že môžu čerpať dotáciu v hodnote 531,95 € na jedno mládežnícke družstvo cez e-shop SFZ. Dotáciu je potrebné vyčerpať do 30.11.2018.

- oznamuje záujemcom a školenie trénerov licencie C, že všetky potrebné informácie k uskutočneniu školenia im boli zaslané mailovou formou.

2. Správa ŠTK:

- ŠTK kontumuje stretnutie 6. kola 3. ligy žiakov U15 Batizovce – Hôrka 3:0K pre neúčasť hostí. Do pozornosti DK.

- ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 9. kola 7. ligy dospelých Vernár – Sp.Štiavnik v opačnom poradí – t. j. v jesennej časti 29.9.2018 o 15,30 hod. v Sp.Štiavniku a v jarnej časti vo Vernári. Vzájomná dohoda. Vernár poplatok 10+10€.

-ŠTK oznamuje, že 3. kolo o Pohár predsedu PFZ sa odohrá dňa 26.09.2018 o 16:00 hod. nasledovne :

Sp.Teplica – Sp. Štiavnik, Hôrka – Vikartovce, Kurimany – Sp.Štvrtok, Sp. Belá „B“ – Výborná

Turnaje U10+U11:

Hôrka – 23.09.2018 o 9:00. Zraz účastníkov (Spišská Belá, Lendak, Hôrka) 23.09.2018 o 8:30 na ihrisku v Hôrke. 

Turnaje U11:

sk. „B“ Vernár – 22.09.2018 o 13:15. Zraz účastníkov (Spišské Bystré, Vikartovce, Vernár, L.Teplička) 22.09.2018 o 12:45 na ihrisku v Spišskom Bystrom,

sk. „A“ Ľubica – 26.09.2018 o 14:30. Zraz účastníkov (Spišské Hanušovce, Ľubica, Mlynčeky, Podolínec) 23.09.2018 o 14:00 na ihrisku v Ľubici,

sk. „E“ Vlkovce – 29.09.2018 o 10:00. Zraz účastníkov (Veľká Lomnica, FAM Poprad, Vlková, Vlkovce) 29.09.2018 o 9:30 na ihrisku vo Vlkovciach.

Mlynčeky – 30.9.2018 o 10:45 hod. Zraz účastníkov 30.9.2018 o 10:30 hod. na ihrisku v Mlynčekoch

3. Správa DK:

Vylúčenie po 2xŽK - nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/3 DP na 1 súťažné stretnutie:

- U 069 Jakub Kučera 1322240 (Slov.Ves 7.liga) od 17.9.2018 + 10 € 

- U 070 Vlastimil Skokan 1155476 (Vikartovce 6.liga) od 17.9.2018 + 10 € 

- U0 71 Tomáš Bosák 1273968 (Sp.Hrhov 6.liga) od 17.9.2018 + 10 € 

 Vylúčenie po ČK:

- U 072 Dušan Gvoždiak 1319807 (Matiašovce 8.liga) - vylúčený za HNS (zmarenie vyloženej gólovej príležitosti pred PÚ) podľa čl. 48/1b,2a DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie od 17.9.2018 podľa čl.46/1b,2+ 10 €

Iné disciplinárne previnenie:

- U 073 FK Vernár (7.liga) – DK na základe zápisu o stretnutí ukladá DS – finančnú pokutu 50€ za HNS a vykázanie z lavičky p. Mareka Ondruša počas stretnutia Vernár – Hozelec. Zároveň DK trestá menovaného zákazom výkonu akejkoľvek funkcie v súvislosti so súťažným stretnutím na 3 stretnutia nepodmienečne od 17.9.2018 čl.47/1a,2a DP + 10€

- U 074 FK Matiašovce (8.liga) – DK na základe zápisu o stretnutí ukladá DS – finančnú pokutu 40€ za HNS a vykázanie z lavičky ved. mužstva Jána Kuchtu (1393289) počas stretnutia Matiašovce - Gánovce. Zároveň DK trestá menovaného zákazom výkonu akejkoľvek funkcie v súvislosti so súťažným stretnutím na 2 stretnutia nepodmienečne od 17.9.2018 čl.47/1a,2a DP + 10€

-U 075 Rastislav Matucha 1267994 /V.Slavkov/ - DK na základe rozhodnutia odvolacej komisie zo dňa 13.8.2018 ukadá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na časové obdobie 36 mesiacov podľa čl.49/1c,2c od 13.8.2018 do 13.8.2021.

-U 076 DK na svojom zasadnutí vykonala pohovor s predvolanými účastníkmi stretnutia 8. Ligy Lendak - Dravce – bez prijatia ďalších opatrení

-U 077 DK trestá - FK Hôrka /žiaci U15/ - na základe podnetu ŠTK ukladá DS – finančnú pokutu 100,- € za nenastúpenie družstva žiakov v Batizovciach podľa RS čl. 7g – popl. + 5 € 

4. Správa KR:

 - KR vykonala osobný pohovor s R Kočom s prijatím OD pre menovaného. 

- KR prijala podnet od družstva Matiašovce a žiada uvedený klub o doplnenie svojho podnetu o údaje uvedené v Rozpise PFZ.

- KR berie na vedomie pochvalu od ŠK Štrba na výkon R v stretnutí Sp.Belá „B“ - Štrba

Chyb y v zápisoch:
Žiaci: Demeter – neuvádza výsledok konfrontácie,  Duda – neuvádza dôvod nadstavenia HČ
Mišalko – zle uvedené nadstavenie   HČ v kolonke hrací čas predlženia

      Prečítané: 470x