ÚRADNÁ SPRÁVA PFZ, 21.6.2018

21.06.2018, Anna Chmurová
zo zasadnutia odborných komisií dňa 20.6.2018

1. Sekretariát PFZ:
- oznamuje záujemcom o získanie licencie trénera Grasroots „C“ (noví záujemcovia), že všetky podrobné informácie nájdete v článku: http://podtatransky-futbalovy-zvaz.futbalnet.sk/spravy/nove-skolenia-trenerov-grassroots-c

- oznamuje záujemcom o predĺženie trénerskych licencií „C“ a „B“, že všetky podrobné informácie nájdete v článku: http://podtatransky-futbalovy-zvaz.futbalnet.sk/spravy/predlzovanie-trenerskych-licencii-uefa-b-a-uefa-grassroots-c

2. Správa ŠTK:

ŠTK kontumuje :

- stretnutie 22.kola žiakov U15 Sp.Stará Ves – Podhorany 3:0  pre neúčasť hostí. Do pozornosti DK.

- stretnutie 26.kola 7.ligay dospelých  Šuňava – Dravce 3:0 pre neúčasť hostí. Do pozornosti DK

- stretnutie 26. kola 7.ligy dospelých  Kurimany – Vlková  z dôvodu poklesu hráčov hostí pod 7. Výsledok 5:1dosiahnutý na HP ostáva v platnosti. Prípad odstupuje DK.

ŠTK schválila na svojom zasadnutí dňa 20.06.2018 všetky výsledky a tabuľky  zo súť. ročníka 2017/2018 organizované PFZ Poprad.

- ŠTK oznamuje klubom,  prihlášky do súťaže pre nový súťažný ročník  2018/2019 je potrebné zaslať elektronicky cez ISSF systém do 29.6.2018 do 23:59 hod.  Úradnú správu k novému súť.ročníku si môžete pozrieť TU.

3. Správa DK:

Disciplinárna sankcia po 5 x ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie:


- U 131 Rudolf Mirga  1269175 /Výborná  7.liga/ od 18.6.2018 + 10€

- U 132 Marek Marhefka  1200574 /Sp.Teplica  6.liga/ od 18.6.2018 + 10€

- U 133 Michal Maškulka  1191274 /Sp.Teplica  6.liga/ od 18.6.2018 + 10€

- U 134 Daniel Pitoňák  1318593 /Hôrka  3.liga žiaci U15/ od 18.6.2018 + 5€

Vylúčenie po ČK:

- U 135 Marek Smolen 1401381  (Sl.Ves 3.liga žiaci U15)  vylúčený za surovú hru podľa čl.45/1,2a  DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 3 stretnutia od 18.6.2018 + 5€

Iné disciplinárne previnenie:

- U136 FK Vlková (7.liga) - DK ukladá DS – finančnú pokutu 50 € za pokles hráčov pod 7 v stretnutí Kurimany - Vlková podľa čl. 8.17 rozpisu súťaže PFZ + 10 €

- U 137  FK Dravce (7.liga) – DK na základe podnetu ŠTK ukladá DS – finančnú pokutu 300,- € za nenastúpenie mužstva dospelých na stretnutie v Šuňave podľa RS, čl.7g  + 10€

--U 138  FK Podhorany (3.liga žiaci U15) – DK na základe podnetu ŠTK ukladá DS – finančnú pokutu 200,- € za nenastúpenie mužstva žiakov na stretnutie v Sp.St.Vsi  podľa RS, čl.7g  + 5€

- U 139  FK Hozelec (3.liga žiaci U15)DK na základe zápisu o stretnutí a osobnej konfrontácie s R stretnutia ukladá DS – finančnú pokutu 50,- EUR,  za svojvoľné opustenie mužstva z hracej plochy počas stretnutia žiakov V.Lomnica - Hozelec podľa čl.60  DP  + 5€  .

- U 140  FK Veľká Lomnica (3.liga žiaci U15)DK na základe zápisu o stretnutí a osobnej konfrontácie s R stretnutia ukladá DS – finančnú pokutu 30,- EUR,  za neprístojnosti mužstva a zapríčinenie predčasného ukončenia stretnutia  žiakov V.Lomnica - Hozelec podľa čl.12  DP  + 5€  .

- DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súť. ročníka 2017/2018 napomínaný 5., 9., 12. ŽK podľa čl.37/6 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športu v novom súť. ročníku 2018/2019. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu  zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1.kole nového súť. ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom „Žiadosť o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu“ a doručiť na DK PFZ. Finančné pokuty sú podľa RS bod 8.3/c stanovené nasledovne : dospelí 20€ + 10€ za prerokovanie, dorast 10€ + 5 za prerokovanie, žiaci 10€ + 5€ za prerokovanie.

Prečítané: 565x