ÚRADNÁ SPRÁVA PFZ, 23.5.2019

23.05.2019, Anna Chmurová
zo zasadnutia odborných komisií dňa 22.5.2019

 1. SEKRETARIÁT PFZ:
- dáva na vedomie klubom, že ISSF manageri obdržali mail od SFZ ohľadom povinnosti všetkých neziskových organizácii doplniť údaje o štatutárnom orgáne klubu do novovzniknutého registra mimovládnych neziskových organizácii (MNO). Túto povinnosť si musia kluby splniť do 30.6.2019. Povinnosť si klub splní vyplnenením formulára „Register MNO“ v elektronickej podateľni v ISSF a jeho zaslaním spolu s povinnými prílohami Ministerstvu vnútra. Formulár „Register MNO“ bude dostupný v ISSF v elektronickej podateľni do konca mája 2019. Celé znenie usmernenia nájdete nižšie 👇👇👇

[doc]Doplnenie štatutárneho orgánu do registra mimovládnych neziskovýh organizácii MNO.pdf

 - sekretariát upozorňuje všetky futbalové kluby v pôsobnosti PFZ, že môžu čerpať kredity za mládežnícke družstva na stránke https://futbalnet.shop
- oznamuje konanie tréningového zrazu talentovaných hráčov z kategórii žiakov U12, U13, U15, ktorý sa uskutoční dňa 30.5.2019 o 16:30 hod. na ihrisku vo Švábovciach. Viac informácii nižšie👇👇👇

 

[doc]POZVÁNKA na tréningový zraz talentovaných žiakov.doc

  2. SPRÁVA ŠTK:
- ŠTK oznamuje, že finále pohára PFZ Vikartovce – Sp.Štvrtok sa uskutoční dňa 29.5.2019 o 17:00 hod. v NTC Poprad
- ŠTK oznamuje konanie prípraviek U11 nasledovne:
Mlynčeky  - 23.5. o 15:30 hod. Zraz účastníkov o 15:00 hod. na ihrisku v Mlynčekoch
 

3. SPRÁVA DK:

Disciplinárna sankcia po 5 x ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie:

- U 221 Peter Fajtl 1335654 (Sp.Bystré 3.liga žiaci U15) – od 20.5.2019 + 5 €

- U 222 Adrián Hlaváč 1404702 (Sp.Bystré 3.liga žiaci U15) – od 20.5.2019 + 5 €

- U 223 Patrik Kondula 1319469 (L.Teplička 6.liga) – od 20.5.2019 + 10 €

- U 224 Boris Kohút 1272401 (Vikartovce 6.liga) – od 20.5.2019 + 10 €

Vylúčenie po ČK:
- U 225 Róbert Hovančík 1257397 (Dúbrava 8.liga ) vylúčený za HNS (zmarenie vyloženej gólovej príležitosti zakázanou hrou rukou mimo PÚ) podľa čl.46/1a,2a DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie od 20.5.2019 + 10 € 

- U 226Jozef Zummer 1134660 (Hozelec 7.liga) vylúčený za HNS (urážka R) podľa čl.48/1b,2a DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 4 stretnutia od 20.05.2019 + 10€

- U 227 Ľubomír Duda 1061621 (Sp.Hanušovce 7.liga) vylúčený za HNS (urážka R) podľa čl.48/1b,2a DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 3 stretnutia od 20.05.2019 + 10€

- U 228 Martin Lukáč 1222520 (Vernár 7.liga) vylúčený za HNS (urážka R) podľa čl.48/1c,2b DP a telesné napadnutie R na HP po ukončení stretnutia podľa čl. 48/1c,2b a čl.49/1d,2d DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na časové obdobie 10 mesiacov od 23.5.2019 do 23.3.2020  + 10€

Vylúčenie po 2xŽK - nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/3 DP na 1 súťažné stretnutie:

- U 229  Matúš Michlík 1201050 (Sp.Teplica 6.liga) od 20.5.2019 + 10€

- U 230 Jozef Dzurňák 1241662 (Sp.Hrhov 6.liga) od 20.5.2019 + 10€

- U 231 Patrik Príhoda 1212297 (Hozelec 7.liga) od 20.5.2019 + 10€

- U 232 Tomáš Peňaz 1187623 (Hozelec 7.liga) od 20.5.2019 + 10€

- U 233 Dominik Nebus 1238318 (Vlková 7.liga) od 20.5.2019 + 10€

Iné disciplinárne previnenia:

- U 234 Lukáš Pavlov 1213443 (Sp.Hrhov 6.liga) – DK na základe zápisu o stretnutí (HNS počas a po stretnutí Stráže – Sp.Hrhov) podľa čl.48/1a,2a ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 2 stretnutia od 13.5.2019 +10€

- U 235 FK Hozelec (7.liga) – DK na základe zápisu o stretnutí (HNS a vykázanie z lavičky trénera p.Zummera Stanislava 1062729 a pokus o telesné napadnutie R po stretnutí Hozelec – Slov.Ves) podľa čl.12 a čl.48/1c,2b ukladá DS – finančnú pokutu 70€. Zároveň DK ukladá DS – zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v súvislosti so súťažným stretnutím menovanému na časové obdobie 2 mesiacov s prerušením do nového súťažného ročníka od 20.5.2019 + popl.10€

- U 236 FAM Poprad – DK na základe šetrenia udalostí po ukončení stretnutia dorastu U19 FAM Poprad – Huncovce podľa čl.12 DP ukladá DS fin. pokutu 70 € za nedostatočnú usporiadateľskú službu a nedostatočné splnenie povinností vyplývajúce organizátorovi stretnutia + 5 €

- U 237 FK Sp.Belá – DK trestá fin. pokutou 200 € za nedodanie videozáznamu zo stretnutia Sp.Belá „B“ – Vikartovce podľa čl. 8.15/a) – poplatok 10 €

- U 238 FK Hozelec – DK trestá fin. pokutou 200 € za dodanie neúplného videozáznamu zo stretnutia Hozelec – Slov.Ves podľa čl. 8.15/b) – poplatok 10 €

- U 239 FK Vernár – DK trestá fin. pokutou 40 € za dodanie nekvalitného videozáznamu zo stretnutia Vernár – Sp.Štiavnik podľa čl. 8.15/f) – poplatok 10 €

 

3. SPRÁVA KR:
- KR berie na vedomie pochvalu od FK Slov.Ves na výkon rozhodcov v stretnutí Hozelec – Slov.Ves

 

Prečítané: 360x