ÚRADNÁ SPRÁVA PFZ, 24.5.2018

24.05.2018, Anna Chmurová
zo zasadnutia odborných komisií dňa 23.5.2018

1. SEKRETARIÁT PFZ:
- oznamuje záujemcom o získanie licencie trénera Grasroots „C“ (noví záujemcovia), že všetky podrobné informácie nájdete v článku: http://podtatransky-futbalovy-zvaz.futbalnet.sk/spravy/nove-skolenia-trenerov-grassroots-c (v prípade naplnenia počtu sa školenie uskutoční v Poprade)
- oznamuje záujemcom o predĺženie trénerskych licencií „C“ a „B“, že všetky podrobné informácie nájdete v článku: http://podtatransky-futbalovy-zvaz.futbalnet.sk/spravy/predlzovanie-trenerskych-licencii-uefa-b-a-uefa-grassroots-c (v prípade naplnenia počtu sa školenie uskutoční v Poprade)


2. SPRÁVA ŠTK:
ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 19. kola 3. ligy žiakov U15 Podhorany – Lipt.Teplička 01.06.2018 o 17:00 – vzájomná dohoda. Lipt.Teplička poplatok 5EUR.

ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 19. kola 3. ligy žiakov U15 Švábovce – Sp.Stará Ves 27.05.2018 o 11:00 – vzájomná dohoda. Švábovce poplatok 5EUR.

ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 18. kola 4. ligy žiakov U15 sk. A Batizovce - Štrba 26.05.2018 o 11:00 - vzájomná dohoda. Štrba poplatok 5 €

ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 24. kola 7. ligy Slovenská Ves - Lučivná 03.06.2018 o 17:00 – vzájomná dohoda. Bez poplatku.

ŠTK kontumuje výsledok stretnutia 22. kola 6. ligy Hôrka – Lipt.Teplička 3:0K pre pokles počtu hráčov hostí pod 7. Do pozornosti DK.

ŠTK kontumuje výsledky turnaja U11 sk. C vo Veľkej Lomnici: FAM Poprad – Lučivná 3:0K, Lučivná – Poprad 0:3K, V. Lomnica – Lučivná 3:0K pre neúčasť  družstva Lučivnej na turnaji.  Do pozornosti DK.

ŠTK žiada kluby prípraviek U11 Podolínec, Vernár, Lipt.Teplička, FAM Poprad, Vlková nahlásiť termín konania turnajov.

ŠTK žiada kluby prípraviek o doplnenie zápisov už odohratých stretnutí.

ŠTK dáva do pozornosti DK:  Dúbrava

Turnaj prípraviek U11:

  • FK Poprad – oprava zrazu o 14:30 hod.

 

3. SPRÁVA DK:
 

Disciplinárna sankcia po 5 x ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažne stretnutie:


- U 074  Jakub   Zummer  1268046 /Hozelec 6.liga/ od 21.5.2018 + 10 €

- U 075  Samuel Breja  1222415 /Dravce 7.liga/ od 21.5.2018 + 10 €

- U 076  Marek  Kolba  1342867 /Sp.Bystré 3.liga žiaci U15/  od 21.5.2018  + 5 €

 

Vylúčenie po 2xŽK - nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/3 DP na 1 súťažné stretnutie:

- U 077 Denis Slavkovský  1275339 (Stráže 4.liga dorast U19) od 21.5.2018  + 5€
 

Vylúčenie po ČK:

- U 078  Martin Štajer  1381600 (Sp.Štiavnik 4.liga dorast U19)  vylúčený za HNS (telesné napadnutie na HP) podľa čl. 49/1a,2a DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 3 stretnutia od 21.5.2018 + 5 €

- U 079 Jaroslav Lacko 1261893 (Sp.Štiavnik  7.liga)  vylúčený za HNS (urážka R) podľa čl. 48/1c,2b DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na časové obdobie 3 týždňov  od 21.5.2018 do 11.6.2018 + 10 €

- U 080  Michal Sedlák 1268165 (Šuňava 7.liga)  vylúčený za HNS (urážka R) podľa čl. 48/1c,2b DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na časové obdobie 3 týždňov od 21.5.2018 do 11.6.2018 + 10 €

- U 081  Dávid Bulava 1234679 /L.Teplička 6.liga/ vylúčený za HNS /podrazenie súpera vo vyloženej gólovej príležitosti/ podľa čl.46/1b,2 DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie od 21.5.2018 + 10€

- U 082  Peter Lacko 1273076  (Sp.Štiavnik 7.liga)  vylúčený za surovú hru podľa čl.45/1,2a  DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 3 stretnutia od 21.5.2018 + 10 €
 

Podmienečné upustenie od zvyšku DS

- U 083   Nikolas Rákoci 1269740 (Hozelec 6.liga) – DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku DS a rozhodla, že  podľa čl.41/1 DP žiadosť zamieta + 10€

- U 087   Rastislav Matucha 1267994 (V.Slavkov  6.liga) – DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku DS a rozhodla, že  podľa čl.41/1 DP mení zvyšok trestu na podmienečný a určuje skúšobnú dobu do 24.8.2018  + 10€

 

Iné disciplinárne previnenie:

- U 084   FK L.Teplička (6.liga) - DK ukladá DS – finančnú pokutu 50 € za pokles hráčov pod 7 v stretnutí Hôrka – L.Teplička,  podľa čl. 8.17 rozpisu súťaže PFZ + 10 €

- U  085    FK Lučivná  (prípravka U11) – DK na základe podnetu ŠTK ukladá DS – finančnú pokutu 100 € za nenastúpenie mužstva prípravky na turnaj  podľa RS, čl.7g + 5 €

- U 086 FK Dúbrava (8.liga) -  DK na základe podnetu ŠTK ukladá DS - finančnú pokutu 7 € za opakované zapríčinenie oneskorených začiatkov stretnutí podľa RS, čl.18.8


- odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie PFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl.5 a čl.8 DP) sa podáva v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK. (čl.84 odst.1 DP)


3. SPRÁVA KR:
- KR pozýva na svoje zasadnutie dňa 25.5.20189 (piatok) o 18:00 hod. R Meničuka a zástupcu FK Podhorany p. Hudák Martin

 

 

 

 

Prečítané: 520x