ÚRADNÁ SPRÁVA PFZ, 26.4.218
25.04.2018, Anna Chmurová

ÚRADNÁ SPRÁVA PFZ, 26.4.218

zo zasadnutia odborných komisií dňa 25.4.2018

1. SEKRETARIÁT PFZ:
- oznamuje záujemcom o získanie licencie trénera Grasroots „C“ (noví záujemcovia), že všetky podrobné informácie nájdete v článku: http://podtatransky-futbalovy-zvaz.futbalnet.sk/spravy/nove-skolenia-trenerov-grassroots-c
- oznamuje záujemcom o predĺženie trénerskych licencií „C“ a „B“, že všetky podrobné informácie nájdete v článku: http://podtatransky-futbalovy-zvaz.futbalnet.sk/spravy/predlzovanie-trenerskych-licencii-uefa-b-a-uefa-grassroots-c
- dáva na vedomie možnosť objednať si vstupenky na priateľske stretnutie Slovensko – Holandsko, ktoré sa uskutoční dňa 31.5. o 20:45 hod. v Trnave. Cena vstupeniek: 1.kategória (západná a východná tribúna) 26 €, 2.kategória (za brány) 16 €. Objednávku zasielajte mailom na sekretar@pfz-poprad.sk s uvedením kategórie, množstva, uvedením mena a tel.kontaktu do 28.4.2018
- dáva na vedomie, že FK Poprad v spolupráci s PFZ organizuje FK Poprad tour určenú pre družstvá prípraviek (ročník 2007-2010). Viac informácii je uvedených na plagáte resp. sa dozviete na michal.micko@fkpoprad.sk, tel.0905892351 – Michal Mičko

- Neuhradené mesačné zberné faktúry za mesiac marec k 25.4.2018: Mengusovce
 

2. SPRÁVA ŠTK:

- ŠTK nariaďuje odohrať :

- stretnutie 14. kola 4. ligy žiakov U15 sk. A Veľký Slavkov - Štrba 28.04.2018 o 11:00 – vzájomná dohoda.  Štrba poplatok 5 €.

- stretnutie 15. kola 4. ligy dorastu U19 sk. A Hôrka - Poprad 23.05.2018 o 16:00 – vzájomná dohoda. Bez poplatku.

- ŠTK dáva do pozornosti DK:  Hôrka /6.liga/ , FK Stráže /6.liga/, FK Vlková (7.liga), FK Kurimany (7.liga), FK Podolinec (4.liga dorast U19), FK Sp.Bystré (4.liga dorast U19)

- Turnaj prípraviek U11:
Mlynčeky 05.05.2018 o 9:30. Zraz o 9:00 na ihrisku v Mlynčekoch

 

3. SPRÁVA DK:
 

Disciplinárna sankcia po 5 x ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažne stretnutie:

- U 024   Marek Bulava 1224530 /L.Teplička 6.liga/ od 23.4.2018 + 10 €

- U 025   Vladimír Knižka 1270453 /Vernár 7.liga/ od 23.4.2018 + 10€

- U 026  Denis Slavkovský 1275339 /Stráže 4.liga dorast U19/ od 23.4.2018 + 5€


Vylúčenie po 2xŽK - nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/3 DP na 1 súťažné stretnutie:

- U 027   Erik Mlynarčík 1351544 /Kurimany 7.liga/ od 23.4.2018 + 10€

- U 028   Dominik Juraško 1268103 /Sp.Štiavnik 7.liga/ od 23.4.2018 + 10€

- U 029  Dalibor Stromček 1243967 /Batizovce 6.liga/ od 23.4.2018 + 10€

- U 030   Dávid Budz 1269209 /Hozelec 6.liga/ od 23.4.2018 + 10€

Vylúčenie po ČK:

- U 031   Filip Kročko 1372068  (Hranovnica 3.liga – žiak)  vylúčený za HNS (telesné napadnutie súpera na hracej ploche) podľa čl.49/1a,2a  DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 2 stretnutia od 23.4.2018 + 5 €

- U 032   Gabriel Grich 1369219 (Slovenská Ves  3.liga – žiak)  vylúčený za HNS (telesné napadnutie súpera na hracej ploche) podľa čl.49/1a,2a  DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 2 stretnutia od 23.4.2018 + 5 €

- U 033 Tobias Brondoš 1317732  (Hôrka 4.liga dorast U19)  vylúčený za HNS (telesné napadnutie súpera na hracej ploche) podľa čl.49/1a,2a  DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 2 stretnutia od 23.4.2018 + 5 €

- U 034   Marek Lukáč 1273074  (Bijacovce 4.liga dorast U19)  vylúčený za HNS (telesné napadnutie súpera na hracej ploche) podľa čl.49/1a,2a  DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 2 stretnutia od 23.4.2018 + 5 €

- U 035   Kristian Pokrivka 1336341  (Hôrka 4.liga dorast U19)  vylúčený za HNS (zmarenie vyloženej gólovej príležitosti) podľa čl.46/1b,2  DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie od 23.4.2018 + 5 €

- U 036   Matúš Miškovič  (Hôrka 6.liga )  vylúčený za HNS (telesné napadnutie súpera na hracej ploche) podľa čl.49/1a,2a  DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 3 stretnutia od 23.4.2018 + 10 €

- U 037 Tomáš Bizub  (Stráže 6.liga )  vylúčený za HNS (urážka R) podľa čl.48/1b,2a  DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 3 stretnutia od 23.4.2018 + 10 €

 

Podmienečné upustenie od zvyšku DS

- U 038    Matúš Lapšanský 1255556 (Jánovce 7.liga) – DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku DS a rozhodla, že  podľa čl.41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS (2 súťažné stretnutia) a určuje skúšobnú dobu do 25.7.2018 + 10€


Iné disciplinárne previnenie:

-  U 039     FK Spišský Štvrtok /4.liga žiaci/  - DK na základe zápisu o stretnutí (HNS lavičky počas stretnutia žiakov Sp.Štvrtok – Sp.Bystré) ukladá DS – finančnú pokutu 30€ podľa čl.12 DP + 10 €

- U 040  FK Hôrka /6.liga/ , FK Stráže /6.liga/, FK Vlková (7.liga), FK Kurimany (7.liga), FK Podolinec (4.liga dorast U19), FK Sp.Bystré (4.liga dorast U19) -  DK na základe podnetu ŠTK ukladá DS - finančnú pokutu 7 € za opakované zapríčinenie oneskorených začiatkov stretnutí podľa RS, čl.18.8

- v súvislosti s tým, že dňa 1.5.2018, resp. 8.5.2018 sú plánované dohrávky, resp. predohrávky majstrovských stretnutí vo všetkých súťažiach, DK upozorňuje kluby na dôsledné sledovanie počtu udelených ŽK prostredníctvom ISSF systému. DK zároveň upozorňuje kluby, že v prípade vylúčenia hráča má hráč pozastavený výkon športu až do prijatia rozhodnutia disciplinárneho orgánu.

- odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie PFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl.5 a čl.8 DP) sa podáva v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK. (čl.84 odst.1 DP)

Prečítané: 497x