ÚRADNÁ SPRÁVA PFZ, 27.9.2018

27.09.2018, Anna Chmurová
zo zasadnutia odborných komisií dňa 26.9.2018

  

1. Sekretariát PFZ:

- sekretariát oznamuje všetkým riadnym členom SFZ, že do 10.10.2019 môžu predkladať svoje nové návrhy k zmenám Registračného a prestupového poriadku SFZ. Svoje návrhy zasielajte na : sekretar pfz-poprad.sk, alebo predseda pfz-poprad.sk

- sekretariát oznamuje všetkým záujemcom, že SFZ vytvoril nový projekt „Dajme spolu gól“ . Bližšie informácie sú na stránke SFZ a na futbalnete PFZ.

- sekretariát upozorňuje všetky futbalové kluby v pôsobnosti PFZ, ktoré v sezóne 2017-2018 mali mládežnícke družstvá , že môžu čerpať dotáciu v hodnote 531,95 € na jedno mládežnícke družstvo, cez e-shop SFZ. Dotáciu je potrebné vyčerpať do 30.11.2018.


2. Správa ŠTK:

- ŠTK zamieta žiadosť FK Hozelec o zmenu termínu stretnutia 10. kola 7. ligy dospelých Hozelec – Sp.Hanušovce. Hozelec poplatok 10€.

- ŠTK zamieta žiadosť MŠK Spišská Belá o zmenu UHČ pohárového zápasu Spišská Belá – Výborná. Sp.Belá poplatok 10€.

- ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 8. kola 4. ligy dorastu U19 Sp. Štiavnik – Veľká Lomnica 29.09.2018 o 12:30 – kolízia stretnutí. Nariadenie ŠTK.

- ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 8. kola 4. ligy žiakov U15 Toporec - Gánovce 28.09.2018 o 17:00 – vzájomná dohoda. Toporec poplatok 5+5€.

- ŠTK žiada kluby prípraviek o nahlásenie termínov turnajov a vyplnenie zápisov o stretnutí v odohratých turnajoch.

- ŠTK dáva do pozornosti DK :

-  FK Sp. Hanušovce , Výborná, Matiašovce z dôvodu opakovaného zapríčinenia oneskorených začiatkov stretnutí. 

Turnaje U11:

sk. „E“ FAM Poprad – 06.10.2018 o 10:00. Zraz účastníkov (Veľká Lomnica, FAM Poprad, Vlková, Vlkovce) 06.10.2018 o 9:30 na ihrisku ZŠ Jarná Poprad

sk. „C“ Lučivná – 06.10.2018 o 10:00. Zraz účastníkov (Lučivná, Šuňava, Hranovnica, FK Poprad) 06.10.2018 o 9:30 na ihrisku v Lučivnej.


3. Správa DK:

Vylúčenie po 2xŽK - nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/3 DP na 1 súťažné stretnutie:

- U 078 Oliver Špener 1212350 (Dravce 8.liga) od 24.9.2018 + 10 € 

- U 079 Martin Gad uš 1186427 (Sp.Teplica 6.liga) od 24.9.2018 + 10 € 

- U 080 Jozef Janík 1411269 (L.Teplička 6.liga) od 24.9.2018 + 10 € 

- U 081 Ján Dunka 1394437 (Slov.Ves 3.liga žiaci U15) od 24.9.2018 + 5 € 

Disciplinárna sankcia po 5 x ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie:

- U 082 Martin Michalík 1192208 (Štrba 6.liga) – od 24.9.2018 + 10 €

 Vylúčenie po ČK:

- U 083 iroslav Šebest 1195900 (Jánovce 7.liga) - vylúčený za surovú hru podľa čl. 45/1a,2a DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie od 24.9.2018 + 10 €

- U 084 Peter Bujňák 1148019 (Hôrka 6.liga) vylúčený za HNS (urážka R) podľa čl. 48/1b,2a DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 3 stretnutia od 24.9.2018 + 10 €

- U 085 Peter Olexa 1261731 (Sp.Bystré 6.liga) vylúčený za HNS (urážka R) podľa čl. 48/1b,2a DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 3 stretnutia od 24.9.2018 + 10 €

Iné disciplinárne previnenie:

- U  086 FK Sp. Hanušovce (7.liga), FK Výborná (7.liga), FK Matiašovce (8.liga) - DK na základe podnetu ŠTK ukladá DS - finančnú pokutu 7 € za opakované zapríčinenie oneskorených začiatkov stretnutí podľa RS, čl.18.8

4. Správa KR

- KR upozorňuje R, že zápisy musia byť uzatvorené najneskôr 30.9. do 20:00 hod.

- KR berie na vedomie pochvalu od :
OFK Toporec na R : Klimek , AR Melničuk, Koč zo stretnutia Toporec – Hôrka
FK L. Teplička na R : Ovšonka, AR : Hrušovský, Petrilla zo stretnutia Štrba- L.Teplička

Prečítané: 390x