URADNÁ SPRÁVA PFZ, 28.6.2018

28.06.2018, Anna Chmurová
zo zasadnutia komisií dňa 27.6.2018

1. Sekretariát PFZ:
- oznamuje klubom, že na základe nariadenia Slov.futbalového zväzu s budú od súť.ročníka 2018/2019 odmeny delegovaných osôb uhrádzať prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry klubu.

- oznamuje záujemcom o získanie licencie trénera Grasroots „C“ (noví záujemcovia), že všetky podrobné informácie nájdete v článku: http://podtatransky-futbalovy-zvaz.futbalnet.sk/spravy/nove-skolenia-trenerov-grassroots-c

- oznamuje záujemcom o predĺženie trénerskych licencií „C“ a „B“, že všetky podrobné informácie nájdete v článku: http://podtatransky-futbalovy-zvaz.futbalnet.sk/spravy/predlzovanie-trenerskych-licencii-uefa-b-a-uefa-grassroots-c

2. Správa ŠTK:

- ŠTK oznamuje klubom, že štartovné pre súť.ročníka 2018/2019 bude zahrdnuté v júnovej mesačnej zbernej faktúre.

- ŠTK oznamuje klubom,  prihlášky do súťaže pre nový súťažný ročník  2018/2019 je potrebné zaslať elektronicky cez ISSF systém do 29.6.2018 do 23:59 hod.  Úradnú správu k novému súť.ročníku si môžete pozrieť TU.

3. Správa DK:

- DK oznamuje klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom kole súť. ročníka 2017/2018 napomínaný 5., 9., 12. ŽK podľa čl.37/6 DP, môže do začiatku nového súťažného ročníka za tieto napomenutia písomne požiadať o určenie pokuty, miesto pozastavenia výkonu športu v novom súť. ročníku 2018/2019. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu  zaplatí, DS – pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v 1.kole nového súť. ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom „Žiadosť o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu“ a doručiť na DK PFZ. Finančné pokuty sú podľa RS bod 8.3/c stanovené nasledovne : dospelí 20€ + 10€ za prerokovanie, dorast 10€ + 5 za prerokovanie, žiaci 10€ + 5€ za prerokovanie.

Prečítané: 692x