ÚRADNÁ SPRÁVA PFZ, 29.3.2018
29.03.2018, Anna Chmurová

ÚRADNÁ SPRÁVA PFZ, 29.3.2018

zo zasadnutia odborných komisií dňa 28.3.2018

1. Sekretariát PFZ:
- oznamuje záujemcom o získanie licencie trénera Grasroots „C“ (noví záujemcovia), že všetky podrobné informácie nájdete v článku: http://podtatransky-futbalovy-zvaz.futbalnet.sk/spravy/nove-skolenia-trenerov-grassroots-c
- oznamuje klubom, že im boli odoslané preddavkové faktúry za rozhodcov

1. Matrika PFZ:
- oznamuje, že dňa 31.3.2018 končí zimné prestupové obdobie, t.z., že zadaný transfer musí byť v ISSF schválený VŠETKÝMI stranami do 31.3.2018 do 23:59:59. Neskôr schválené transfery budú matrikou zamietnuté.

2.Správa ŠTK:
- ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 3.ligy žiakov U15 15.kolo Vikartovce – Sp.Štvrtok dňa 1.5.2018 o 13:30 hod. – vzájomná dohoda – bez poplatku


- ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 3.ligy žiakov U15 12.kolo Sp.St.Ves - Sp.Štvrtok dňa 31.3.2018 o 12:00 hod. – vzájomná dohoda – bez poplatku

- ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 7.ligy 26.kolo Sp.Štiavnik – Sp.Hanušovce dňa 1.5.2018 o 13:30 hod. – žiadosť Sp.Hanušovce – vzájomná dohoda - bez poplatku

- ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 7.ligy Vernár – Sp.Štiavnik dňa 8.5.2018 o 13:30 hod. – žiadosť FK Vernár – bez poplatku

-ŠTK schvaľuje náhradnú hraciu pre OFK Vikartovce pre jarnú časť súť.ročníka 2017/2018 v kategórii žiakov a dospelých -  HP v Kravanoch. V prípade nepriaznivého počasia resp. zlého technického stavu HP je OFK Vikartovce  povinný 24 hod. pred UHČ stretnutia oznámiť súperovi a delegovaným osobám zmenu miesta odohratia stretnutia. V takomto prípade je zraz účastníkov na ihrisku v Kravanoch.

- ŠTK ruší nasledovné stretnutia 6. OMV ligy 15.kola a nariaďuje ich odohrať 1.5.2018 o 17:00 hod.:

Stráže – L.Teplička
Toporec – Sp.Hrhov
Batizovce - Hôrka

- ŠTK oznamuje klubom, ktoré majú hráčov na striedavý štart, že na stretnutie MUSÍ nastúpiť hráč na registračný preukaz!!! T.z., že registračný preukaz si musia kluby „posúvať“. Možný štart hráča bez RP sa riadi čl.43/3 až 6 SP
 

3. Správa KR:
- KR upozorňuje R na správu v časti ŠTK


4. Správa DK:
- DK mení zvyšok trestu Bulava Matej 1261447 (L.Teplička) na podmienečný  so skúšobnou dobou 3 mesiace do 28.6.2018 – poplatok 10 €

Prenesené tresty do jarnej časti súť. ročníka 2017/2018:
Časové obdobie

Jozef Dunaj 1195796 /Šuňava/ - do 17.10.2021
Lukáš Hudák 1238082 Podhorany – do 8.5.2018

1 stretnutie
Martin Knižka 1144221 /Vernár/
Matej Bulava 1261447 /L.Teplička/
Lukáš Jendrál 1333882 /Sp.Štiavnik – dorast/
Štefan Paciga 1316565 /Sp.Štiavnik – dorast/
Hudák Michal  1235325 (Podhorany)

2 stretnutia
Gabriel Chripko 1201519 /Sp.Štiavnik/
Peter Knurovský 1224914 /Jánovce/
Peter Olexa 1261731 /Sp.Bystré/
Slavomír Šatek 1082037 /Toporec/
Pavol Hudák 1313076 /Lendak/

3 stretnutia
Stanislav Mazurek 1274399 /Vlková/


 

Prečítané: 593x