ÚRADNÁ SPRÁVA PFZ 3.5.2018
03.05.2018, Anna Chmurová

ÚRADNÁ SPRÁVA PFZ 3.5.2018

zo zasadnutia odborných komisií dňa 2.5.2018

1. SEKRETARIÁT PFZ:
- oznamuje záujemcom o získanie licencie trénera Grasroots „C“ (noví záujemcovia), že všetky podrobné informácie nájdete v článku: http://podtatransky-futbalovy-zvaz.futbalnet.sk/spravy/nove-skolenia-trenerov-grassroots-c
- oznamuje záujemcom o predĺženie trénerskych licencií „C“ a „B“, že všetky podrobné informácie nájdete v článku: http://podtatransky-futbalovy-zvaz.futbalnet.sk/spravy/predlzovanie-trenerskych-licencii-uefa-b-a-uefa-grassroots-c
- dáva na vedomie, že FK Poprad v spolupráci s PFZ organizuje FK Poprad tour určenú pre družstvá prípraviek (ročník 2007-2010). Viac informácii je uvedených na plagáte resp. sa dozviete na michal.micko@fkpoprad.sk, tel.0905892351 – Michal Mičko

2. SPRÁVA ŠTK:

- ŠTK kontumuje stretnutie 8.ligy 10.kolo Franková – Dúbrava 3:0 pre neúčasť hostí. Do pozornosti DK.

- ŠTK kontumuje na základe čl. 81/1a, 2 SP stretnutie 8.ligy 10.kolo Vlkovce – Podhorany 0:3 pre štart hráča Jozef Malák 1269164 neuvedeného v zápise o stretnutí. Do pozornosti DK-(správnosť mena vylúčeného hráča  v stretnutí Malak Jozef 1269164)

- ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 6.ligy 23.kolo Spišská Stará Ves - Veľký Slavkov 26.05.2018 o 17:00 hod. – žiadosť Sp.St.Ves. Bez poplatku.

- ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 4. ligy žiakov U15 sk. A 15.kolo Štrba - Gánovce 05.05.2018 o 11:00 hod. – vzájomná dohoda. Štrba poplatok 5 €.

- ŠTK dáva do pozornosti DK: Matiašovce (8. liga),  Dravce (7. liga)

-Turnaj prípraviek U11:

Lendak 03.05.2018 o 15:00. Zraz o 14:30 na ihrisku v Lendaku,
Jánovce 12.05.2018 o 9:00. Zraz o 8:30 na ihrisku v Jánovciach,
Vlkovce 12.05.2018 o 9:00. Zraz o 8:30 na ihrisku v Kežmarku.

3. SPRÁVA DK:

Disciplinárna sankcia po 5 x ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažne stretnutie:

- U 041    Marek Drevko 1267587 /Vikartovce 6.liga/ od 30.4.2018 + 10 €

- U 042   Silvester Zakopjan 1273270 /Vrbov 7.liga/ od 30.4.2018 + 10€

- U 043   Radoslav Hurčala 1242466 /Batizovce 6.liga/ od 2.5.2018 + 10€

- U 044   Pavol Hutník 1186183 /Sp.Štiavnik 7.liga/ od 2.5.2018 + 10€
 

Vylúčenie po 2xŽK - nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/3 DP na 1 súťažné stretnutie:

- U 045  Jozef Malák 1269164 /Vlkovce 8.liga/ od 30.4.2018 + 10€
 

Vylúčenie po ČK:

- U 046 Peter Jakubec 1039846  (Sp.Štvrtok 6.liga)  vylúčený za surovú hru podľa čl.45/1,2a  DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 4 stretnutia od 30.4.2018 + 10 €

 

Podmienečné upustenie od zvyšku DS

- U 047    Tomáš Bizub 1200719 (Stráže 6.liga) – DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku DS a rozhodla, že  podľa čl.41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS (1 súťažné stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 2.8.2018 + 10 €

- U 048     Matúš Miškovič 1199362 (Hôrka 6.liga) – DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku DS a rozhodla, že  podľa čl.41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS (1 súťažné stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 2.8.2018 +10 €

- U 049   Tobias Brondoš 1317732 (Hôrka 4.liga dorast U19) – DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku DS a rozhodla, že  podľa čl.41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS (1 súťažné stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 2.8.2018 + 5 €

- U 050   Lukáš Hudák  1238082 /Podhorany 8.liga/ - DK  zamieta žiadosť o odpustenie zvyšku trestu z dôvodu nespĺnenia náležitostí + 10€


Iné disciplinárne previnenie:

- U 051    FK Dúbrava  (8.liga) – DK na základe podnetu ŠTK ukladá DS – finančnú pokutu 150 € za nenastúpenie mužstva dospelých na stretnutie vo Frankovej podľa RS, čl.7g + 10 €

- U 052  FK Matiašovce (8.liga), Dravce (7.liga) -  DK na základe podnetu ŠTK ukladá DS - finančnú pokutu 7 € za opakované zapríčinenie oneskorených začiatkov stretnutí podľa RS, čl.18.8


- odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie PFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl.5 a čl.8 DP) sa podáva v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK. (čl.84 odst.1 DP)


3. SPRÁVA KR:
Chyby v zápisoch:

Žiaci:  Bucová , Ovšonka, Mišalko– neuvádzajú správny začiatok stretnutia, Mišalko – neuvádza hlavného usporiadateľa
Dorast: Mišalko – neuvádza hlavného usporiadateľa
Dospelí: Melničuk – neuvádza správny začiatok stretnutia

 

Prečítané: 449x