ÚRADNÁ SPRÁVA PFZ, 30.4.2019

30.04.2019, Anna Chmurová
zo zasadnutia odborných komisií dňa 30.4.2019

 - sekretariát upozorňuje všetky futbalové kluby v pôsobnosti PFZ, že môžu čerpať kredity za mládežnícke družstva na stránke https://futbalnet.shop
- oznamuje konanie tréningového zrazu talentovaných hráčov z kategórii žiakov U12, U13, U15, ktorý sa uskutoční dňa 9.5.2019 o 16:30 hod. na ihrisku vo Švábovciach. Viac informácii👇👇👇

 

[doc]POZVÁNKA na tréningový zraz talentovaných žiakov.doc

  2. SPRÁVA ŠTK:
- ŠTK berie na vedomie odhlásenie družstva dospelých ŠK Tatran Mlynčeky zo súťaže. Výsledky dosiahnuté s týmto súperom sa anulujú a družstva vyžrebované s týmto súperom majú voľno. Prípad odstupuje DK.

- ŠTK oznamuje konanie prípraviek U11 nasledovne:
Hozelec – 25.5. o 10:00 hod. Zraz účastníkov o 9:30 hod. na ihrisku v Hozelci
Sp.Bystré– 2.6. o 11:00 hod. Zraz účastníkov o 10:30 hod. na ihrisku v Sp.Bystrom
 
- ŠTK žiada kluby prípraviek Vernár, Krompachy o nahlásenie termínu konania turnaja.

- ŠTK oznamuje, že zasadnutie odborných komisií bude v utorok 7.5.2019

3. SPRÁVA DK:

Disciplinárna sankcia po 5 x ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie:

- U 174 Matej Bulava  1261447 (L.Teplička 6.liga) – od 29.04.2019 + 10 €
- U 175 Lukáš Unger  1223665 (Sp.Teplica 6.liga) – od 29.04.2019 + 10 €
- U 176  Marek Vaverčák  1230672 (Slov.Ves 7.liga) – od 29.04.2019 + 10 €

Vylúčenie po ČK:
- U 177 Marko Hudaček 1272211 (Vrbov 7.liga ) vylúčený za HNS (telesné napadnutie súpera na hracej ploche) podľa čl.49/1b,2b DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na časové obdobie 3 týždňov od 29.4.- 20.5.2019 + 10 €

Vylúčenie po 2xŽK - nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/3 DP na 1 súťažné stretnutie:

- U 178 Marcel Brunovský 1317652 (Jánovce 7.liga) od 29.4.2019 + 10€
- U 179 Dušan Koľ             1253235 (Vlková 7.liga) od 29.4.2019 + 10€
- U 180 Dominik Steiner    1318597 (Šuňava 4.liga dorast U19) od 29.4.2019 + 5€

Podmienečné upustenie od zvyšku DS

- U 181 Jozef Baran 1182370 (Vlková 7.liga) – DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku DS a rozhodla, že podľa čl.41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS (1 súťažné stretnutie) a určuje skúšobnú dobu do 31.7.2019 - +10 €

- U 182 Marek Filo 1251389 (Sp.Štvrtok pohár PFZ) – DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku DS a rozhodla, že podľa čl.41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS (1  stretnutie o pohár PFZ) a určuje skúšobnú dobu do 31.7.2019 - + 10 €

Iné disciplinárne previnenia:

- U 183  FK Mlynčeky (7.liga) – DK na základe podnetu ŠTK ukladá DS – finančnú pokutu 564,-€ za odhlásenie mužstva dospelých zo súťaže podľa č.8.16 rozpisu súťaže PFZ + 10 €

Prečítané: 390x