ÚRADNÁ SPRÁVA PFZ, 31.5.2018

30.05.2018, Anna Chmurová
zo zasadnutia odborných komisí dňa 30.5.2018

ÚRADNÁ SPRÁVA PFZ zo zasadnutia dňa 30.5.2018


1. SEKRETARIÁT PFZ:
- oznamuje, že zasadnutie riadnej konferencie PFZ (Rady) sa uskutoční dňa 6.6.2018 o 16:00 hod. v zasadačke NTC Poprad. (progam bol členom zaslaný mailovou formou).
- oznamuje záujemcom o získanie licencie trénera Grasroots „C“ (noví záujemcovia), že všetky podrobné informácie nájdete v článku: http://podtatransky-futbalovy-zvaz.futbalnet.sk/spravy/nove-skolenia-trenerov-grassroots-c
- oznamuje záujemcom o predĺženie trénerskych licencií „C“ a „B“, že všetky podrobné informácie nájdete v článku: http://podtatransky-futbalovy-zvaz.futbalnet.sk/spravy/predlzovanie-trenerskych-licencii-uefa-b-a-uefa-grassroots-c


2. SPRÁVA ŠTK:
 

ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 20. kola 3. ligy žiakov U15 Hôrka – Vrbov 01.06.2018 o 15:15 – vzájomná dohoda. Hôrka poplatok 5 €

ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 17. kola 4. ligy dorastu U19 sk. A Hôrka – Stráže 01.06.2018 o 17:00 – vzájomná dohoda. Hôrka poplatok 5 €

ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 19. kola 4. ligy žiakov U15 sk. B Výborná – Sp.Teplica 01.06.2018 o 18:00 – vzájomná dohoda. Sp.Teplica poplatok 5 €

ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 19. kola 4. ligy dorastu U19 sk. B Nová Ľubovňa – Toporec 01.06.2018 o 18:00 – vzájomná dohoda. Nová Ľubovňa poplatok 5 €

ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 18. kola 4. ligy dorastu U19 sk. A Sp.Štiavnik – Bijacovce 09.06.2018 o 14:00 – vzájomná dohoda. Bijacovce poplatok 5 €

ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 19.kola 4. ligy žiakov U15 sk.A Štrba – V.Slavkov 2.6.2018 o 11:00 – vzájomná dohoda. Štrba poplatok 5 €.

ŠTK žiada kluby prípraviek o doplnenie zápisov už odohratých stretnutí.

Turnaje prípraviek U11:

Vernár 03.06.2018 o 10:00. Zraz o 9:30 na ihrisku vo Vernári,
FAM Poprad 07.06.2018 o 15:00. Zraz o 14:30 na ihrisku ZŠ Jarná Poprad,
Vlková 09.06.2018 o 9:00. Zraz o 8:30 na ihrisku vo Vlkovej,
Podolínec 09.06.2018 o 14:00. Zraz o 13:30 na ihrisku v Podolínci,
Lipt.Teplička 10.06.2018 o 10:00. Zraz o 9:30 na ihrisku v Lipt.Tepličke.

 

3. SPRÁVA DK:
 

Disciplinárna sankcia po 5 x ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažne stretnutie:


- U 088 Peter Bujňák  1148019 /Hôrka 6.liga/ od 28.5.2018 + 10€

- U 089  Martin Gaduš  1186427 /Sp.Teplica 6.liga/ od 28.5.2018 + 10€

- U 090 Emil Mirga  1207393 /Výborná 7.liga/  od 28.5.2018  + 10€

- U 091 Tomáš  Veselovský 1136652 /Sp.Hanušovce 7.liga/ od 28.5.2018 + 10€

- U 092  Andreas Zavacký 1270128 /Vernár 7.liga/ od 28.5.2018 + 10€

- U 093 Peter Minárik 1030904 /Mlynčeky 8.liga/ od 28.5.2018 + 10€

- U 094 Jakub Vojtička 1269805 /Stráže 4.liga dorast U19/ od 28.5.2018 + 5€

- U 095  Tomáš Mirga  1360463 /Slov.Ves  3.liga žiaci U15/ od 28.5.2018 + 5€

 

Vylúčenie po 2xŽK - nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/3 DP na 1 súťažné stretnutie:

- U 096 Marián Zahurančík  1257443 (Bijacovce 7.liga) od 28.5.2018  + 10€


Vylúčenie po ČK:

- U 097 Kristián Pokrivka  1336341 (Hôrka 4.liga dorast U19)  vylúčený za HNS (telesné napadnutie na HP) podľa čl. 49/1a,2a DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 3 stretnutia od 24.5.2018 + 5 €

- U 098 Patrik Kubašovský  1315477 (Huncovce 3.žiaci U15)  vylúčený za HNS (telesné napadnutie na HP) podľa čl. 49/1a,2a DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 3 stretnutia od 28.5.2018 + 5 €

- U 099 Benjamín Román 1273183 (Hôrka  4.liga dorast U19)  vylúčený za HNS (urážka R) podľa čl. 48/1c,2b DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na časové obdobie 6 týždňov  od 28.5.2018 s prerušením do nového súťažného ročníka + 10 €

- U 100 Pavol Legát 1102162 (Šuňava 7.liga)  vylúčený za HNS (urážka R) podľa čl. 48/1b,2a DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 3 stretnutia od 28.5.2018 + 10 €

- U 101 Marek Drevko 1267587 (Vikartovce 6.liga)  vylúčený za HNS (urážka R) podľa čl. 48/1b,2a DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 3 stretnutia od 28.5.2018 + 10 €

- odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie PFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl.5 a čl.8 DP) sa podáva v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK. (čl.84 odst.1 DP)


3. SPRÁVA KR:

Delegácia R na školský pohár 5.6. a 6.6.2018 – NTC Poprad

Utorok 5.6. zraz 13:15 hod. v NTC: Petruľa, Gavalier, Korub, , Maličký, Kočiš, Fabíny
Streda 6.6. zraz 8:15 hod. v NTC: Petruľa, Gavalier, Korub, Maličký

Chyby v zápisoch:
Žiaci:  Ovšonka neuvádza hlavného usporiadateľa
Dorast: Mičko neuvádza najlepších hráčov, Ovšonka neuvádza hlavného usporiadateľa, Matejka neuvádza najlepších hráčov, výsledok konfrontácie

 

 

 

 

Prečítané: 439x