URADNÁ SPRÁVA PFZ, 4.10.2018

04.10.2018, Anna Chmurová
zo zasadnutia odborných komisií dňa 3.10.2018

  1. Sekretariát PFZ:

- oznamuje, že v rámci podpory programu talentovanej mládeže organizuje PFZ tréningový zraz pre talentovaných futbalistov v kategórii žiakov U12 – U15. Viac informácii TU

- sekretariát oznamuje všetkým riadnym členom SFZ, že do 10.10.2019 môžu predkladať svoje nové návrhy k zmenám Registračného a prestupového poriadku SFZ. Svoje návrhy zasielajte na : sekretar pfz-poprad.sk, alebo predseda pfz-poprad.sk

- sekretariát oznamuje všetkým záujemcom, že SFZ vytvoril nový projekt „Dajme spolu gól“ . Bližšie informácie sú na stránke SFZ a na futbalnete PFZ.

- sekretariát upozorňuje všetky futbalové kluby v pôsobnosti PFZ, ktoré v sezóne 2017-2018 mali mládežnícke družstvá , že môžu čerpať dotáciu v hodnote 531,95 € na jedno mládežnícke družstvo, cez e-shop SFZ. Dotáciu je potrebné vyčerpať do 30.11.2018.

2. SPRÁVA ŠTK:

- ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 12. kola 7. ligy dospelých Sp.Štiavnik – Sp.Hanušovce 21.10.2018 o 11:00 – vzájomná dohoda. Bez poplatku.

- ŠTK upozorňuje kluby na dodržiavanie ustanovení RS – počet a označenie usporiadateľov. 

- ŠTK žiada kluby prípraviek o nahlásenie termínov turnajov a vyplnenie zápisov o stretnutí v odohratých turnajoch.

Turnaje U11:

sk. „B“ Vikartovce – 07.10.2018 o 10:00. Zraz účastníkov (Spišské Bystré, Vikartovce, Vernár, L.Teplička) 07.10.2018 o 9:30 na ihrisku v Spišskom Bystrom.

3. SPRÁVA DK:

Vylúčenie po 2xŽK - nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/3 DP na 1 súťažné stretnutie:

- U 087 Roman Džurňak 1053038 (Rakúsy 8.liga) od 1.10.2018 + 10 € 

- U 088 Matúš Soľava 1228424 (Franková 8.liga) od 1.10.2018 + 10 € 

- U 089 Marek Filičko 1274079 (Sp.Hrhov 6.liga) od 1.10.2018 + 10 € 

- U 090 Vlastimil Skokan 1155475 (Vikartovce 6.liga) od 1.10.2018 + 10 € 

 Vylúčenie po ČK:

- U 091 Pavol Legát 1102162 (Kravany 8.liga) - vylúčený za HNS /zmarenie vyloženej gólovej príležitosti a urážku R/ podľa čl. 46/1b,2 a čl.48/1b,2 DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 3 stretnutia od 1.10.2018 + 10 €

- U 092 Vladimír Budzák 1126314 (Mlynčeky 7.liga) - vylúčený po 2xŽK a HNS /urážku R/ podľa čl. 37/3 a čl.48/1b,2 DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 4 stretnutia od 1.10.2018 + 10 €

Iné disciplinárne previnenie:

- U 093 FK Sp.Bystré /6.liga/ - DK na základe zápisu o stretnutí ukladá DS - finančnú pokutu 50€ za HNS diváka počas stretnutia Sp.Bystré – Huncovce, podľa čl.12 DP + 10€

- U 094 DK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 10.10.2018 o 15:00 hod. aktérov stretnutia dorastu Batizovce - Šuňava: HU - Dušan Rakyta, kap.D - Dávid Mudrák, ved.D - Ján Šimko, kap.H - Damián Steiner, ved.H - Štefan Lukačko a hráči: Batizovce - Dominik Hlaváč 1272219, Šuňava - Simon Skokan 1318384 a R stretnutia - Peter Ovšonka.

- U 095 DK zastavuje činnosť do vyriešenie prípadu hráčovi FK Batizovce - Dominik Hlaváč 1272219.

 4. SPRÁVA KR:

- KR berie na vedomie pochvalu od FK Bijacovce na výkon R Zacher, Koč, Kočiš v stretnutí 7.ligy Sp.Hanušovce – Bijacovce

- KR berie na vedomie podnet FK Rakúsy a zároveň žiada FK Rakúsy o dodanie videozáznamu v prípade, že ho má k dispozícií. 

- KR žiada písomné vyjadrenie R Melničuka ku všetkým bodom podnetu.

Chyby v zápisoch:
Žiaci: Duda – neuvádza hlavného usporiadateľa
Dorast: Vilman – neuvádza najlepších hráčov
Dospelí: Duda – neuvádza dôvod nadstavenia hracieho času, Demeter – neuvádza výsledok konfrontácie

Prečítané: 476x