ÚRADNÁ SPRÁVA PFZ, 5.4.2018
05.04.2018, Anna Chmurová

ÚRADNÁ SPRÁVA PFZ, 5.4.2018

zo zasadnutia odborných komisií dňa 4.4.2018

1. SEKRETARIÁT PFZ:
- oznamuje záujemcom o získanie licencie trénera Grasroots „C“ (noví záujemcovia), že všetky podrobné informácie nájdete v článku: http://podtatransky-futbalovy-zvaz.futbalnet.sk/spravy/nove-skolenia-trenerov-grassroots-c
- oznamuje záujemcom o predĺženie trénerskych licencií „C“ a „B“, že všetky podrobné informácie nájdete v článku: http://podtatransky-futbalovy-zvaz.futbalnet.sk/spravy/predlzovanie-trenerskych-licencii-uefa-b-a-uefa-grassroots-c

- oznamuje klubom, že im boli odoslané preddavkové faktúry za rozhodcov. Prosíme dodržať termín splatnosti.

2. SPRÁVA ŠTK:
-
ŠTK kontumuje stretnutie 7.ligy 15. kolo Šuňava – Bijacovce pre pokles počtu hráčov hostí pod 7. Výsledok 4:0 dosiahnutý na hracej ploche ostáva v platnosti. Prípad odstupuje DK.

- ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 6.ligy dospelých 15.kolo Sp.Bystré – Sp.Teplica  dňa 8.5.2018 o 17:00 hod. – nariadenie ŠTK

- ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 6.ligy dospelých 15.kolo Vikartovce - Hozelec dňa 8.5.2018 o 17:00 hod. – vzájomná dohoda – bez poplatku

- ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 7.ligy dospelých 15.kolo Výborná – Slov.Ves  dňa 8.5.2018 o 13:30 hod. – nariadenie ŠTK

- ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie dorastu U19 sk. „A“ 13.kolo Bijacovce – Hranovnica dňa 1.5.2018 o 13:00 hod. – vzájomná dohoda – bez poplatku

3. SPRÁVA KR:
- KR vzhliadla videozáznam zo stretnutia OFK Veľký Slavkov – OŠK Sp.Štvrtok s konštatovaním, že časový úsek a situácia, ktorá bola predmetom vyžiadania videozáznamu, sa na ňom nenachádza. Prípad odstupuje DK.

4. SPRÁVA DK:
Disciplinárna sankcia po 5 x ŽK – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažné stretnutie:

- U 003 - Čelinák Ivan 1243999 (Vlková 7.liga) – od 2.4.2018 + 10 €

Vylúčenie po 2xŽK - nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/3 DP na 1 súťažné stretnutie:

- U 004 Čáni Dávid        1203970 (Lúčivná 7.liga) od 2.4.2018 + 10 €
- U 005 Zakopian Miloš 1254003   (Vrbov 7.liga ) od 2.4.2018 + 10 €

Vylúčenie po ČK:

- U 006 Stankovič Zdeno 1217866 (V.Slavkov 6.liga ) vylúčený za HNS (urážka R) podľa čl. 48/1a,2a ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 3 stretnutia od 2.4.2018+ 10 €

Iné disciplinárne previnenie:

- U 007 OFK Veľký Slavkov (6.liga) - DK na základe podnetu KR ukladá DS – finančnú pokutu 200 € za dodanie neúplného videozáznamu podľa čl. 8.15/b rozpisu súťaže PFZ + 10 €

- U 008 FK Bijacovce (7.liga) - DK ukladá DS – finančnú pokutu 50 € za pokles hráčov pod 7 v stretnutí Šuňava - Bijacovce podľa čl. 8.17 rozpisu súťaže PFZ + 10 €

 

- odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie PFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl.5 a čl.8 DP) sa podáva v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK. (čl.84 odst.1 DP)


 

Prečítané: 393x