ÚRADNÁ SPRÁVA PFZ, 7.6.2018

06.06.2018, Anna Chmurová
zo zasadnutia odborných komisií dňa 6.6.2018


1. SEKRETARIÁT PFZ:
 

- oznamuje klubom, že im boli vygenerované mesačné zberné faktúry za mesiac máj.

- oznamuje záujemcom o získanie licencie trénera Grasroots „C“ (noví záujemcovia), že všetky podrobné informácie nájdete v článku: http://podtatransky-futbalovy-zvaz.futbalnet.sk/spravy/nove-skolenia-trenerov-grassroots-c
- oznamuje záujemcom o predĺženie trénerskych licencií „C“ a „B“, že všetky podrobné informácie nájdete v článku: http://podtatransky-futbalovy-zvaz.futbalnet.sk/spravy/predlzovanie-trenerskych-licencii-uefa-b-a-uefa-grassroots-c


2. SPRÁVA ŠTK:
 

- ŠTK kontumuje stretnutie dospelých 6.ligy 24.kolo V.Slavkov – Hozelec pre pokles hráčov hostí pod 7. Výsledok 6:0 dosiahnutý na HP ostáva v platnosti. Prípad odstupuje DK.

- ŠTK kontumuje stretnutie dorastu sk. „A“ 17.kolo Sp.Bystré – Sp.Štiavnik 0:3 kont. Pre neoprávnený štart hráčov domácich na cudzí RP. Prípad odstupuje DK.

- ŠTK vylučuje zo súťaže 6.ligy dospelých  FK Hozelec na základe čl. 12/1 SP pre zapríčinenie troch kontumácii v súť.ročníku 2017/2018 – popl. 10 €

- ŠTK na základe čl.12/2 SP ponecháva v platnosti všetky dosiahnuté výsledky mužstva FK Hozelec (6.liga) a zároveň kontumuje neodohrané stretnutia 25.a 26.kola 6.ligy Hozelec – Hôrka – 0:3 a Batizovce – Hozelec 3:0. – popl 10 € (vylúčenie družstva zo súťaže v posledných troch kolách súťaže)

- ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 21.kola 3.ligy žiakov U15 Vrbov – Hranovnica dňa 8.6.2018 o 18:00 hod – vzájomná dohoda. Vrbov poplatok 5 €

- ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 21.kola 3.ligy žiakov U15 Sp.Bystré - Švábovce dňa 8.6.2018 o 16:00 hod – vzájomná dohoda. Švábovce poplatok 5 €

- ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 26.kola 6.ligy Sp.Teplica – Stráže dňa 16.6.2018 o 13:00 hod. – žiadosť Sp.Teplica  - bez poplatku.

- ŠTK predvoláva na svoje zasadnutie dňa13.6.2018 o 15:00 hod. R Petrik

- ŠTK oznamuje klubom, že je možné v ISSF systéme zadávať prihlášky do súťaže pre nový súťažný ročník  2018/2019. Úradnú správu k novému súť.ročníku si môžete pozrieť TU.

 

3. SPRÁVA DK:
 

Disciplinárna sankcia po 5 x ŽK – nepodmienečne pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 37/5a DP na 1 súťažne stretnutie:

- U 102 Lucián Zumer  1269146 /Sp.Štvrtok 6.liga/ od 4.6.2018 + 10€

- U 103 Tomáš Bizub  1200719 /Stráže 6.liga/ od 4.6.2018 + 10€

- U 104  Vlastimil Gonda  1115889 /Sp.Hrhov 6.liga/  od 4.6.2018  + 10€

- U 105 Dominik Slebodník 1199857 /Jánovce 7.liga/ od 4.6.2018 + 10€

- U 106 Branislav Mihálik 1144171 /Šuňava 7.liga/ od 4.6.2018 + 10€

- U 107 Ján Pompa 1361866 /Toporec 4.liga dorast U19/ od 4.6.2018 + 5€


Vylúčenie po ČK:

- U 108 Miroslav Duchnitzký 1314577 (Sp.Belá  6.liga)  vylúčený za HNS (urážka R) podľa čl. 48/1b,2a  DP ukladá DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 4 stretnutia  od 3.6.2018 s prerušením do nového súťažného ročníka + 10 €

Iné disciplinárne previnenie:

- U 109 Jozef Seman 1022389 – ved.mužstva   (Sp.Hrhov 6.liga) - DK na základe zápisu o stretnutí (HNS po stretnutí) podľa čl.48/1b,2a DP ukladá DS – finančnú pokutu 40€. Zároveň DK trestá menovaného zákazom výkonu akejkoľvek funkcie  súvislosti so súťažným stretnutím na 2 stretnutia nepodmienečne od 3.6.2018 + 10€

- U 110 FK Sp.Bystré (4.liga dorast U19)DK na základe podnetu ŠTK ukladá DS – finančnú pokutu 1.000,- € za neoprávnený štart dvoch hráčov na cudzí RP v stretnutí dorastu Sp.Bystré – Sp.Štiavnik podľa RS, čl.8.14  + 5€

- U 111 Adam Jakubčo 1270428 – kapitán mužstva (4.liga dorast U19) – DK na základe zápisu o stretnutí (neoprávnený štart hráčov) podľa čl.53/3b DP ukladá DS – zákaz výkonu kapitána mužstva na 1 mesiac nepodmienečne od 3.6.2018 s prerušením do nového súťažného ročníka + 5€

- U 112 Miroslav Lopúch 1034070 – ved.mužstva (4.liga dorast U19) – DK na základe zápisu o stretnutí (neoprávnený štart hráčov) podľa čl.53/3b DP ukladá DS – zákaz výkonu vedúceho mužstva na 1 mesiac nepodmienečne od 3.6.2018 s prerušením do nového súťažného ročníka + 5€

- U 113 FK Hozelec (6.liga) - DK ukladá DS – finančnú pokutu 50 € za pokles hráčov pod 7 v stretnutí V.Slavkov – Hozelec,  podľa čl. 8.17 rozpisu súťaže PFZ + 10 €

 

-  U 114 FK Hozelec (6.liga), V.Slavkov (6.liga) -  DK na základe podnetu ŠTK ukladá DS - finančnú pokutu 7 € za opakované zapríčinenie oneskorených začiatkov stretnutí podľa RS, čl.18.8

Podmienečné upustenie od zvyšku DS

- U 115 Jaroslav Lacko 1261893 (Sp.Štiavnik 7.liga) – DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku DS a rozhodla, že  podľa čl.41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS  a určuje skúšobnú dobu do 7.9.2018 + 10€

- U 116 Peter Lacko 1273076 (Sp.Štiavnik 7.liga) – DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku DS a rozhodla, že  podľa čl.41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS  a určuje skúšobnú dobu do 7.9.2018 + 10€

- U 117 Michal Sedlák 1268165 (Šuňava 7.liga) – DK berie na vedomie žiadosť o upustenie od výkonu zvyšku DS a rozhodla, že  podľa čl.41/1 DP podmienečne upúšťa od výkonu zvyšku DS  a určuje skúšobnú dobu do 7.9.2018 + 10€


- odvolanie proti rozhodnutiu Disciplinárnej komisie PFZ (okrem rozhodnutí podľa čl. 37/3, čl.5 a čl.8 DP) sa podáva v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia DK. (čl.84 odst.1 DP)


3. SPRÁVA KR:
Chyby v zápisoch: Ovšonka – nesprávne uzavreté predčasne ukončené stretnutie v ISSF

- KR berie na vedomie list FK Lipt.Teplička
- KR berie na vedomie pochvalu od FK Jánovce na výkon R v stretnutí  Jánovce - Dravce

 

 

Prečítané: 613x