ÚRADNÁ SPRÁVA PFZ, 9.11.2017
09.11.2017, Anna Chmurová

ÚRADNÁ SPRÁVA PFZ, 9.11.2017

zo zasadnutia odborných komisií dňa 8.11.2017

1.Sekretariát PFZ :

- oznamuje, že VV PFZ na svojom zasadnutí dňa 24.10.2017 schválil termín konania Volebnej konferencie PFZ na deň 25.11.2017 o 11:00 hod. v zariadení hotela SATEL Poprad. Pozvánky klubom s programom konferencie budú zaslané poštou.

- oznamuje, že slávnostné vyhlásenie akcie Jedenástka roka 2017 sa uskutoční dňa 8.12.2017 v zariadení Agro Veľká Lomnica.

! ! ! VEĽMI DOLEŽITÁ INFORMÁCIA ohľadom ČERPANIA DOTÁCIE KLUBOM!!!

Dostali sme informáciu, že mnohé kluby nezaregistrovali to, že môžu čerpať dotáciu formou kreditného príspevku na e-shope Slovenského futbalového zväzu. Mnohé z vás tak doteraz neurobili, aj napriek upozorneniam v úradných správach a mailoch zasielaných ISSF managerom.

Ide o nemalé fin. prostriedky, (najnižšia suma je 402,76 €) ktoré je potrebné vyčerpať najneskôr do 31.12.2017 - inak ich SFZ bude musieť vrátiť štátu, čo by bola veľká škoda.

Všetky potrebné informácie ako čerpať Vašu dotáciu nájdete TU

- oznamuje, že VV SFZ na svojom zasadnutí dňa 8.11.2017 schválil výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry – 2 etapa.Cieľom projektu je vybrať projekty zamerané na futbalovú infraštruktúru, na základe jasne stanovených kritérii, a to formou refundácie výdavkov vynaložených na účel podpory, pod podmienkou spolufinancovania zo strany partnera alebo tretej strany.

Účel poskytnutia finančného príspevku na „rekonštrukciu a výstavbu futb. Infraštruktúry“ :
- tréningové ihriská a plochy s prírodou, alebo umelou trávou
- hlavné hracie plochy futbalových ihrísk a štadiónov
- rekonštrukcia a výstavba tribún futbalových ihrísk a štadiónov
- rekonštrukcia a výstavba zázemia - šatne, sociálne priestory, regenerácia, posilňovňa , striedačky
Výška sumy finančnej podpory na jeden projekt je minimálne 10.000,- Eur
Termín predkladania žiadosti – projektov je do 15.2.2018
Povinné spolufinancovanie zo strany partnera – 25% z celkovej sumy.
Podrobnejšie info k projektu str.1  a str.2

2.Správa ŠTK:
- ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie 6.ligy 13.kolo Hozelec – Batizovce dňa  12.11.2017 o 13:30 hod. - nariadenie ŠTK -bez poplatku

 

- ŠTK odstupuje FK Výborná  na disciplinárne riešenie DK.

2. Správa DK:
- DK trestá  zastavením činnosti nepodmienečne na:
1 stretnutie za 5 x ŽK:

Alex Guziar  1244565  / Batizovce / + 10 €

Juraj príhoda  1302686  / Hozelec / + 10 €

Martin Knižka 1144221  / Vernár /  + 10 €

2 stretnutia:

Gabriel Chripko  1201519  / Sp. Štiavnik / - čl. 48/1a,2a DP+  10 €

- DK trestá FK Hôrka finančnou pokutou 30 € za HNS a vykázanie z lavičky trénera Tomáša Kožucha počas stretnutia Sp.Teplica – Hôrka. Zároveň trestá menovaného zákazom výkonu akejkoľvek funkcie v súvislosti so súťažným stretnutím na 2 stretnutia nepodmienečne +10€

- DK trestá na návrh ŠTK FK Výborná finančnou pokutou 7 € za opakované zapríčinenie neskorých začiatkov stretnutí - RS-18.8

Prečítané: 367x